Papež František dnes slaví rok svého pontifikátu. Při té příležitosti vám přinášíme rozhovor s P. Janem Balíkem, ředitelem Sekce pro mládež ČBK. Dozvíte se v něm, čím je Františkův pontifikát charakteristický, jak inspiruje mládež nebo o změnách v církvi.


Jaké tři věci, které papež František udělal, vnímáš jako nejzásadnější?

Papež František především zůstal sám sebou a poctivě naplňuje svou službu, kterou přijal.

Také je blízký lidem. Bydlí mezi dalšími biskupy a kněžími, komunikuje s lidmi zcela bezprostředně.

A zatřetí: pokračuje ve světových setkáních mládeže. Byl v Riu, vydal poselství mladým lidem a pojede na setkání asijské mládeže do Koreje. Často hovoří o mladých lidech a zdůrazňuje, že se v církvi musí cítit doma.

Světové setkání mládeže v Rio de Janeiro (flickr. com, creative commons)

Má Františkův pontifikát nějaké zvláštnosti? Čím je charakteristický?

Zvláštnosti pontifikátu jsou vždy dány dobou, ve které papež žije. K tomu dnes přistupují pochybení kněží a některých odpovědných lidí v církvi. Společnost se velice mění a globalizovaný kapitalismus dosahuje drsné nelidskosti. Na západě to zatím nepociťujeme, ale novodobé otroctví a astronomické bohatnutí nejbohatších volá po Božím zásahu.

Názory morálního relativismu a vyhraněného genderu se čím dál tím víc protlačují zcela netolerantně a bez racionálního ukotvení. Zaplavují svět, zákony a styl života lidí. Paradoxem je, že v zájmu svobody a tolerance, se svoboda začíná potlačovat. Na toto vše František jasně ukazuje.

Dále je papež František charakteristický svým akcentem na rodinu, která je dnes v ohrožení. Sám říká, že je třeba, aby církev ukázala krásu rodinného života a doprovázela manžele na jejich životní cestě.

Jak si vysvětluješ, že Františkovo jednání oslovuje i lidi mimo církev?

Důvod bych viděl v tom, že má dar komunikovat s lidmi. Jak on sám říká, je třeba se dotýkat druhých. Dalším důvodem je jistě jeho akcent na chudé a vyloučené lidi. Sympatické může být i časté pranýřování sociálních nespravedlností a faktu, že peníze jsou dnes pro mnohé modlou či cílem a konkrétní člověk jakoby neměl cenu.

"František má dar komunikovat s lidmi." (Semila Luz, flickr.com, creative commons)

Z církve (i mimo ni) se ozývají hlasy, které Františkovi připisují revolučního ducha a předjímají velké změny v církvi. Jsou tyto hlasy dle tvého názoru oprávněné?

Každý papež přináší změny. Je to pochopitelné. Nejen, že má každý své pohledy, ale zároveň je též odpovědný za to, aby církev reagovala na změny, které probíhají ve společnosti.

František v mnohém naplňuje nejen své názory, ale též vykonává ve spolupráci s kardinály to, co vnímali tito mužové během konkláve za podstatné. Každý papež z poslední doby reformoval římskou kurii a udělal mnoho změn. Františkovi je jasné, že změna organizace sama o sobě moc neřeší. Změny musí vycházet z lidského srdce, které se musí stále obracet a stále znovu a znovu odporovat pokušením.

A věrnost radikalitě evangelia? Tu nelze změnit, ta bude vždy některé přitahovat a některé popouzet k odporu.

Co z Františkových promluv nebo textů tě nejvíce zaujalo?

Rád čtu jeho promluvy při ranních mších svatých. Je výhoda, že www.radiovaticana.cz každý den večer přináší překlady toho nejdůležitějšího, co papež řekl. 

A jeho exhortace Evangelium gaudii je také skvělá.

"Změny musí vycházet z lidského srdce, které se musí stále obracet a stále znovu a znovu odporovat pokušením." (flickr.com, creative commons)

Co může papež František nabídnout mladým? V čem nás může inspirovat?

Zvláště jeho důrazem na opravdovost života víry. František nám dodává odvahu být pravdiví a nic si nenalhávat. Zde mám na mysli především sociální oblast. Společnost, ve které žijeme, je v mnohém velice nespravedlivá, upozaďuje rodinu a důstojnost konkrétního člověka. Tomu je třeba se postavit. Křesťan bude vždy člověkem, který jde za Boží pravdou a nespokojí se s laciným vznášením se na vlnách módy.

Papež František také zdůrazňuje důležitost přijímání daru milosrdenství, který je rozléván především ve svátosti smíření. Tu bychom se měli naučit přijímat často (měsíčně). 

Papež František už několikrát volal lidem, aby je povzbudil nebo jim poděkoval. Co bys mu řekl, kdyby ti dnes zavolal? :-)

Poděkoval bych mu, že je nám otcem a průvodcem, slíbil mu modlitbu a popřál hodně zdraví.

Děkujeme za rozhovor.