V neděli 27. dubna byli Jan Pavel II. a Jan XXIII. prohlášeni papežem Františkem za svaté. Jak kanonizace probíhala? Odpovězme si v matematickém stylu. :)


4 papežové

Svou roli během kanonizaci měli hned čtyři papežové: dva z nich byli svatořečeni a dva byli přítomni.

800 tisíc lidí

Přímo na náměstí sv. Petra, kde se kanonizace odehrávala, a v přilehlých ulicích bylo přítomno okolo 500 tisíc lidí. Na jiných místech v Římě pak dalších 300 tisíc využilo možnosti sledovat přímý přenos na velkoplošných obrazovkách.

2 hodiny

Kanonizační liturgie začala v 10 hodin a skončila po dvanácté hodině.

150 kardinálů + 700 biskupů + 700 kněží

Mezi přítomnými 150 kardinály a 700 biskupy byli i kardinálové Duka a Vlk, arcibiskup Graubner a biskup Vokál. Eucharistii lidé přijímali z rukou 700 kněží.

122 státníků + 21 hlav států + 10 premiérů

Kromě kněží, řeholníků a věřících se kanonizace účastnilo i 122 členů státních delegací, 21 hlav států a 10 premiérů.

45 minut

Celých 45 minut projížděl papež František mezi davy lidí na závěr kanonizace.

26 tisíc dobrovolníků

Hladký průběh celé akce zajišťovalo 26 tisíc dobrovolníků z různých organizací.

Zdroj: radiovaticana.cz
Foto: radiovaticana.cz