Právě dnes je papež František na pouti ve Svaté zemi. Ve dnech 24. - 26. 5. jej zde čeká opravdu naplněný program: více než deset promluv, tři eucharistické celebrace a nespočet veřejných i soukromých setkání.


Jádrem Františkovy cesty s mottem „Aby byli jedno“ je setkání s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I. na připomenutí 50. výročí symbolického objetí mezi Pavlem VI. a Athenagorasem I.

Celá pouť nese také mezináboženský rozměr, má posílit vztahy Svatého otce s Izraelem a v neposlední řadě povzbudit místní křesťany. Jak shrnul vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin: „Bude to chvíle radosti a útěchy pro všechny křesťany žijící ve Svaté zemi. Myslím, že papež chce během těchto setkání s nimi zdůraznit dvě věci: jednak, že tito křesťané jsou živými kameny a že bez nich hrozí Svaté zemi a svatým místům, že se stanou pouhým muzeem. Jejich přítomnost oproti tomu zajišťuje, že tam poutníci najdou živou křesťanskou komunitu a živou přítomnost Zmrtvýchvstalého Pána.“

Zdroj: radiovaticana.cz