Královehradecká diecéze letos slaví 350 let od svého založení. Tento jubilejní rok byl také vyhlášen diecézním Rokem povolání. Při té příležitosti píše biskup Jan Vokál každý měsíc dopis mladým. Zde si můžete přečíst jeho zářijové vydání.


Milí mladí přátelé,

v tomto měsíci bude naší diecézí putovat vzácná relikvie – neporušené srdce Faráře arského, svatého Jana Marii Vianeye. V diecézním Roce povolání se setkáváme s knězem, který neměl žádné nadání ke studiu. Ač po kněžství už od dětství toužil, ještě během dospívání mu scházelo základní vzdělání a v dospělosti se s nesmírnými oběťmi prokousával prvními knihami. Do semináře se dostal až v šestadvaceti letech a po roce z něj byl navzdory úsilí vyloučen kvůli nedostatečným výsledkům ve studiu.

Jeho lásku k povolání, které dostal od Boha, to však nijak neoslabilo. Dál k němu bez zaváhání směřoval, na povolání odpovídal nejen rozumem, ale především láskou, pro kterou neexistovaly překážky.


Tělo sv. Jana Maria Vianneye. (Foto: Herwig Reidlinger, creative commons)

Ke kněžství ho nakonec připravil jiný duchovní, který se ho ujal. Z tehdy bezvýznamné vesnice Ars, kde žilo jen 230 lidí, a proto tam byl poslán právě on, učinil svatý Jan Maria Vianney během svého působení významné duchovní centrum. Dával velký důraz na Svátost smíření, ve zpovědnici trávil denně i více než deset hodin a stále k němu přicházeli další a další poutníci.

Dnes je svatý Farář arský patronem všech kněží na celém světě. A všem křesťanům zůstává příkladem toho, že povolání, v němž člověk následuje Krista, není výslednicí rozumové kalkulace, ale lásky. Na světě není žádná potíž, které by naše zamilovanost do Krista musela ustoupit. A kříž, který cestu za povoláním provází, je požehnanou součástí každého povolání. 

Tuto přímočarou lásku ke Kristu vyprošuji na přímluvu svatého Faráře arského každému z Vás.

Váš biskup 
+ Jan

Další dopisy mladým najdeš v rubrice Z křesťanského světa.