Královehradecká diecéze letos slaví 350 let od svého založení. Tento jubilejní rok byl také vyhlášen diecézním Rokem povolání. Při té příležitosti píše biskup Jan Vokál každý měsíc dopis mladým. Zde si můžete přečíst jeho srpnové vydání.


Milí mladí přátelé,

křesťanskému povolání musíme vždycky podřídit celý život, každé svoje rozhodnutí a každý skutek. Nemůžeme si nechat „něco pro sebe“ nebo rozlišovat chvíle, které patří světu a Bohu. Pak bychom nemohli říci, že své povolání žijeme a uskutečňujeme. Evangelium našeho Pána vede k radikální změně života, nenechává v člověku kámen na kameni. Každý pokřtěný je povolán k dokonalosti života a tím ke svatosti. „Buďte dokonalí, jako je dokonalý Váš nebeský Otec,“ čteme v Matoušově Evangeliu (Mt 5,48).

Kardinál Tomáš Špidlík v úvaze nad tímto úryvkem v knize Prameny světla připomíná, že dokonalost života není výsadou řeholníků: „První mniši neměli ani v úmyslu založit nějaký zvláštní stav. Chtěli prostě vzít Evangelium doslova.“ 

Ano, povolání jsou různá. „Každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát.“ (Ef 4,7) Někteří křesťané jsou povoláni ke služebnému kněžství či řeholnímu životu, jiní k manželství, výchově dětí a k dalším stavům. Žádnému z povolání však nikdy nesmí chybět snaha o dokonalost. A cesta k dokonalosti vždy vede skrze kříž. Bez odříkání a bez duchovního boje není svatosti. Na cestě potkáváme velké množství překážek, sráží nás bezpočet našich vlastních hříchů.

Jak však připomíná kardinál Špidlík, „posledním z démonů“ je nebezpečí zastavit se v pokroku. Naším cílem tedy nesmí být nějaký konečný stav, kdy „už“ budeme svatí. Naším úkolem je nikdy se nezastavit a neustat v úsilí o dokonalost života.

Všem Vám ze srdce žehnám, aby se Vám to právě v tom Vašem křesťanském povolání stále dařilo.

Váš biskup

+ Jan

Další dopisy mladým najdeš v rubrice Z křesťanského světa.