Královehradecká diecéze letos slaví 350 let od svého založení. Tento jubilejní rok byl také vyhlášen diecézním Rokem povolání. Při té příležitosti píše biskup Jan Vokál každý měsíc dopis mladým. Zde si můžete přečíst jeho zářijové vydání.


Milí mladí přátelé,

na začátku roku jsme svěřili celou naši diecézi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie s prosbami o posvěcení a oživení našich křesťanských povolání, zejména povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu. Od té doby se více než jindy modlíme za správné rozpoznání a pokorné přijetí Boží vůle pro sebe i pro druhé.  

Bůh nám právě skrze modlitbu dovoluje, abychom se s Ním spojovali, s důvěrou Mu svěřovali všechny své obtíže a naslouchali Mu. Čistá duše modlitbu stále potřebuje, nachází v ní bezpečí, útěchu a radost.  

Mimořádně účinnou modlitbou, kterou dnešní svět někdy přehlíží, je svatý Růženec. V říjnu Církev slaví památku Panny Marie Růžencové a celý měsíc je této modlitbě věnován.  

(foto: erwin, flickr.com, creative commons)

Představme si každé zrníčko Růžence jako růži, kterou nabízíme našemu Pánu skrze Matku Boží. Bůh na nás stále čeká, chce, abychom se k Němu v modlitbě denně obraceli, a Panna Maria nám to ustavičně připomíná. Třeba i tím, že se na známých poutních místech, jako jsou Lurdy či Fatima, zjevovala s Růžencem v rukou. 

Vezměme jej do rukou i my a v modlitbě svěřujme pod ochranu Matky Boží svá křesťanská povolání a každodenní úsilí obstát v nich a vytrvat.  

K tomu Vám ze srdce rád žehnám. 

Váš biskup

+ Jan

Další dopisy mladým najdeš v rubrice Z křesťanského světa.