Papež František 25. listopadu 2014 promluvil ve Štrasburku před evropskými zákonodárci a navštívil také Radu Evropy.Foto: zdroj radiovaticana.cz

Papežova návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku byla vůbec první od pádu železné opony. Naposledy navštívil Evropský parlament papež Jan Pavel II. v roce 1988.  Během Františkova projevu několikrát zákonodárci vyzdvihli papežova slova potleskem, na závěr dokonce ocenili jeho řeč ovacemi ve stoje.

Papež připomíná důležitost křesťanství při vytváření Evropy a vybízí k uvědomění si, že ani dnes by nemělo ztrácet svoji roli. Přičiňte se, aby Evropa opětovně nalezla svou duši,“ vyzýval papež František. Touto duší je křesťanství, jehož dvoutisícileté dějiny sice nebyly bez konfliktů, omylů a také hříchů, ale vždycky byly živeny touhou budovat skrze dobro.“

Jedna z chorob, kterou dnes v Evropě vidím jako nejvíce rozšířenou, je samota. (…) Je zřejmá obzvláště u starých lidí ponechaných jejich údělu, ale i u mladých, kteří postrádají opěrné body a příležitosti pro budoucnost; je zřejmá u mnoha chudých, kteří obývají naše města, je vidět v udivených očích migrantů, kteří sem přicházejí hledat lepší budoucnost.“ Těmito slovy František zdůraznil vážnost samoty a její dopad na evropský lid a Evropu jako takovou.

 Papež František nezapomíná na rodinu a vkládá v ni velké naděje.Jednotná rodina, plodná a nerozlučitelná, má v sobě zásadní prvky, které mohou dát naději do budoucnosti. Bez této stálosti bychom stavěli na písku a přineslo by to vážné společenské důsledky.“

Nezapomíná ani na ekologickou otázku a upozorňuje na plýtvání potravinami v kontrastu s hladovějícími. „Není možné tolerovat to, že miliony lidí ve světě umírají hlady, zatímco tuny potravinového zboží jsou z našich stolů vyhazovány.“

„Drazí europoslanci, nadešla hodina pro společnou stavbu Evropy obíhající nikoli kolem ekonomie, nýbrž kolem posvátnosti člověka a nezcizitelných hodnot,“ uzavřel papež František svoji promluvu v Evropském parlamentu.