Shrnutí toho, o čem diskutovali v říjnu 2014 biskupové během shromáždění biskupské synody o rodině. 


Papež řekl: „Chci, aby se publikovala tato zpráva, a pro transparentnost a jasnost aby se také uvedlo, kolik hlasů bylo souhlasných či nesouhlasných, bod po bodu, aby tak nevznikaly zmatky nebo víceznačnosti.“

 Foto: zdroj: tisk.cirkev.cz

Tato závěrečná zpráva je podle Františka „věrným a jasným shrnutím všeho toho, o čem se mluvilo a diskutovalo“ v aule i menších skupinách. Skládá se ze 3 skupin:
1. část – zvaná „naslouchání“, popisuje situaci dnešní rodiny s jejími kladnými i stinnými stránkami
2. část –  „pohled na Krista“, představuje Boží plán s rodinou
3. oddíl – ,„konfrontace“, přibližuje perspektivy pastorace rodin, o nichž biskupové hovořili.

 Řádné shromáždění biskupské synody s tématem „Povolání a poslání rodiny v církvi  v současném světě" bude v říjnu roku 2015 a do té doby mají podle papeže navržené myšlenky „zrát, abychom nalezli konkrétní řešení pro tolik těžkostí i výzev, jimž musí rodiny čelit; abychom také dali odpovědi na tolik neutěšených situací, které obklopují a dusí rodiny". Toto setkání bylo tzv. mimořádné shromáždění biskupské synody a biskupové se v tomto užším zastoupení schází kvůli diskuzi nad naléhavými tématy.

Více o synodě o rodině se můžete dočíst v minulém článku na toto téma.

Plné znění závěrečné zprávy zde.