„Jel jsem do Turecka jako poutník, nikoli jako turista. Hlavní důvod byl náboženský – svátek sv. Ondřeje, který jsem si přál sdílet s patriarchou Bartolomějem. Když jsem pak ale vstoupil do Modré mešity, nemohl jsem říci: Teď je ze mne turista. Nikoli, celý pobyt byl náboženský. Spatřil jsem onu nádheru a naslouchal výklad muftího, který vše dobře a velice mírně vysvětloval, a to i pomocí Koránu, kde se mluví o Marii a Janu Křtiteli. V onu chvíli jsem cítil potřebu modlit se. Navrhl jsem: Pomodlíme se chvilku? A muftí souhlasil. Osobně jsem se opravdu modlil – za Turecko, za mír, za muftího, za všechny, i za sebe, protože to potřebuji. Hlavně jsem se modlil za mír. Řekl jsem: Pane, už dost válkám. Byla to skutečně chvíle upřímné modlitby.“


(Foto: zdroj radiovaticana.cz, František a Bartoloměj)

Papežova návštěva Turecka byla ve znamení úsilí o trvalý mír mezi náboženskými vyznáními. František a cařihradský patriarcha vyzvali k většímu pochopení, které by mělo provázet společné soužití muslimů a křesťanů, ale i křesťanů navzájem.

První neděli adventní papež nejprve ráno sloužil soukromou mši svatou na Apoštolské nunciatuře, poté byl pozván do patriarchálního kostela sv. Jiří, kde v promluvě připomněl své ekumenické snahy – např. že se již jako biskup v Buenos Aires zúčastňoval slavení Božské liturgie s místní ortodoxní komunitou.

Také naléhal na obě církve, aby v dnešní době byly ochotné naslouchat okolním hlasům, konkrétně zmínil hlas chudých, obětí a mladých lidí.

V poledne František s Bartolomějem podepsali společnou deklaraci, která potvrdila přání obou překonat překážky, které rozdělují církve. Zároveň odsoudili hrozivou situaci křesťanů na Blízkém východě, kteří čelí masovému pronásledování. Oba požádali o zřetelnou odpověď ze strany mezinárodního společenství.

"Vyzýváme muslimy a křesťany, aby společně pracovali v zájmu spravedlnosti, míru a respektu pro důstojnost a práva každého člověka," stojí v prohlášení. Právě probíhající konflikty prý ukazují, jak důležitý je "konstruktivní dialog založený na vzájemné úctě a náklonnosti". Konkrétně František a Bartoloměj zmiňovali situaci v Sýrii, v Iráku a na Ukrajině.

Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin, který letos 15. 11. sloužil v Praze v katedrále mši svatou na poděkování sv. Anežce (viz článek), snahy papeže potvrdil, když prohlásil: "K míru nevede jiná cesta než dialog... cesta vyjednávání, cesta díky dobré vůli všech, kteří jsou zahrnuti, protože jinak se to nepodaří "

(Foto: zdroj radiovaticana.cz, Návštěva Modré mešity)