Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Položili jste si někdo otázku týkající se toho, co se tam vlastně studuje? Jak to tam vypadá? Studují tu jen věřící nebo převážně bohoslovci? K čemu je laikovi dobré studovat teologii jako hlavní obor?

Jsem studentkou KTF UK už sedmým rokem, druhým jako doktorandka. Mám jednoho známého, který se mě pravidelně každý rok ptá, co ze mě bude, až vystuduji, a co tam na té fakultě vlastně děláme.

A tak ve spolupráci s kolegy vznikla následující interaktivní prezentacedíky níž bychom chtěli naši fakultu více představit. Vedle hlavních teologických oborů u nás totiž lze studovat také dějiny křesťanského umění, dějiny evropské kultury a aplikovanou etiku. Nabízíme prezenční i kombinované (dálkové) studium. V prezentaci se dozvíte, co je obsahem jednotlivých oborů, uvidíte nějaké fotky ze života a prostředí fakulty, a jelikož nastává období podávání přihlášek na vysoké školy, budeme rádi, když si zvolíte studium právě na naší fakultě. 

S přáním všeho dobrého Marie Benáková, KTF UK

Foto: archiv KTF UK