TMM – Co to je?

Týden modliteb za mládež (TMM) je týden před květnou nedělí (22. – 29. březen 2015), kdy biskupové vyzývají k modlitbě za mladé lidi.

V postním období vyhlížíme horizonty naděje“ – řečeno slovy papeže Františka – které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme zde pro čas, ale pro věčnost!

Biskup Pavel Posád nás vybízí, abychom prosili ve společné modlitbě Pána za každého mladého člověka v naší zemi, aby se setkal s Kristem, přijal osobně pozvání do jeho “evangelizační školy“ a takto proměněn se každý člověk stal opravdovým misionářem – to je člověkem – který bude kolem sebe šířit kulturu života, který bude rozsévat naději a mnohým pomáhat objevit smysl vlastního života a poslání být zde pro druhé.

Česká biskupská konference k této příležitosti vydala brožuru s přímluvami ke každému dni v TMM, které je možné využít při bohoslužbách, v osobní modlitbě nebo například v modlitbě ve společenství.

Týden modliteb za mládež ve většině diecézích vrcholí Diecézním setkáním mládeže, které bývá právě v sobotu před květnou nedělí a to proto, že květná neděle jako světový den mladých.

Texty naleznete na tmm.signaly.cz.