Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Mt 10,32-33

V rámci příprav na Dny víry 2015 v Praze vyrobil mediální tým projektu spot s názvem „Jsem věřící protože…“. Jeho cílem je představit lidem, kteří Boha neznají nebo v něj nevěří, bohatou paletu důvodů, které vedou i v dnešní době lidi všech generací k víře v Boha. Právě skrze sérii krátkých odpovědí tak můžeme blíže představit, co modernímu člověku víra přináší a co je její motivací.

Rádi bychom tímto spotem pozvali všechny křesťany k zamyšlení nad svojí vlastní vírou a k položení si otázky: „Proč jsem věřící?“, „Jaké jsou důvody mé víry v Boha?“„Dokážu o nich mluvit i s lidmi, kteří Boha neznají?“

Budeme rádi, když nám své natočené odpovědi, proč jste věřící právě vy, pošlete.

„Pravidla“ jsou jasná: Video musí být maximálně 20 vteřin dlouhé a mělo by začínat slovy „Jsem věřící protože“. Není třeba žádné speciální natáčecí techniky (kamera či mikrofon) – vaše video stačí na točit na mobilní telefon a poslat na e-mail dnyviry@info.cz. Pokud od vás získáme dostatek kvalitních příspěvků, rádi zveřejnímedalší sérii spotu „Jsem věřící, protože…“.

Těšíme se na vaše příspěvky!

 

Co jsou vlastně Dny víry?

„Dny víry“ je týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze.
Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Bohem a nabídnout navazující kontakty a program.

Kdo je připravuje?

Na přípravě Dnů se podílí řada komunit, řeholí, evangelizačních skupin i jednotlivců. Organizačně je zastřešuje Pastorační

středisko Arcibiskupství pražského. Do přípravy se zapojují i pražské farnosti a sbory.

Více o dnech víry najdete na webových stránkách akce.