Papež František zahájil Jubilejní rok milosrdenství na Svatopetrském náměstí, jak jsme pro vás již detailně psali.  Jako bonus vám nyní přinášíme i Františkovu modlitbu v plném znění. Může se pro nás všechny stát i naší vlastní modlitbou nejen k jubieu, ale zejména i v dobu adventní - kdy očekáváme příchod největšího Božího milosrdenství na svět.

"Bože, jenž zjevuješ svou všemohoucnost především v milosrdenství a odpuštění, dej nám prožít rok milosti, čas příhodný pro lásku k tobě a k bratřím v radosti evangelia.

Vylévej na nás neustále svého Svatého Ducha, abychom neúnavně s důvěrou obraceli svůj pohled na toho, kterého jsme probodli, tvého Syna, který se stal člověkem, zářící tvář tvého nekonečného milosrdenství, bezpečné útočiště pro všechny nás hříšníky, kteří potřebujeme odpuštění a pokoj, pravdu, která osvobozuje a přináší spásu.

On je Brána, kterou přicházíme k tobě, nevyčerpatelný zdroj útěchy pro všechny, krása, která nezná zatmění, dokonalá radost v životě bez konce. Prokaž nám to na přímluvu Neposkvrněné Panny, prvního a nádherného plodu velikonočního vítězství, zářící jitřenky nového nebe a nové země, bezpečného přístavu naší pozemské pouti. Tobě, Svatý Otče, tvému Synu, našemu Vykupiteli, Utěšiteli Duchu Svatému buď všechna čest a sláva na věky věků.

Otče Svatý, bohatý milosrdenstvím a veliký v lásce, chválíme tě z celého srdce a vzdáváme ti díky za překypující hojnost tvých darů. Shlédni na nás, kteří jsme dnes otevřeli Svatou bránu a radostně jsme zahájili Jubileum. Dej, prosíme, ať všichni, kdo projdou Branou Milosrdenství s kajícím duchem, obnoveným úsilím a synovskou důvěrou, prožijí živou zkušenost tvé otcovské něžnosti a obdrží milost odpuštění, aby slovy i skutky svědčili o tváři tvého milosrdenství, našem Pánu Ježíši Kristu, který žije a kraluje na věky věků." (8. prosince 2015, bazilika sv. Petra, Vatikán)

 

Zdroj: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20151208-libretto-apertura-giubileo-straordinario.pdfPřeklad pochází z pera P. Zdeňka Drštky.