Papež František dnes jmenoval nového biskupa pro Plzeňskou diecézi. Je jím Tomáš Holub, dosavadní sekretář České biskupské konference. Ve funkci nahradí Mons. Františka Radkovského, který diecézi řídil z pověření papeže Jana Pavla II. od jejího vzniku v roce 1993.

Zdroj fotografie: Jiří Strašek, Člověk a víra

Novopečeného biskupa představil v zaplněné katedrále v Plzni přítomným apoštolský nuncius pro Českou republiku Mons. Giuseppe Leanza, který zároveň poděkoval emeritnímu biskupovi Františku Radkovskému. Ten formálně rezignoval na svůj úřad z důvodu dosažení kanonického věku 75 let již v roce 2014, nicméně papež František se jej rozhodl ještě rok ve funkci ponechat. Dodáváme, že otec Radkovský je jedním z budoucích hostů našeho Chatu s osobností na signály.cz. Svému nástupci předá diecézi pravděpodobně ke konci dubna, kdy otec Holub obdrží biskupské svěcení. Jak sám řekl, ve své diecézi se nejvíce těší na pastýřskou službu, která bude úkolem jistě náročným. Plzeňská diecéze od svého založení trpí mimo jiné i nízkým počtem kněží a z toho vyplývajícími problémy.

Mons. Holub má za sebou pestrou škálu životních zkušeností – je poradcem ministra obrany pro duchovní službu, zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě a farářem při bazilice svatých Petra a Pavla tamtéž, jak uvedlo tiskové centrum ČBK.V minulosti byl i hlavním vojenským kaplanem Armády České republiky. Narodil se 16. srpna 1967, kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 a dle svých slov je „extrémní extrovert“. Signály.cz mu přejí do jeho nové funkce mnoho štěstí, zdraví a Božího požehnání.