Novým generálním sekretářem České biskupské konference byl zvolen P. Stanislav Přibyl. Rozhodli o něm v úterý biskupové v Hejnicích na svém 105. zasedání. Svého úřadu se ujme 1. října 2016.

"Nečekal jsem, že se mi to v životě přihodí. Jak vidno, služba v církvi je rozmanitá. Nyní se ve mně snoubí pocit vděku a cítím i velkou odpovědnost," řekl P. Přibyl, generální vikář v Litoměřicích. Krátký rozhovor s novopečeným generálním sekretářem připravilo tiskové centrum ČBK.

 

O novém generálním sekretáři

Stanislav Přibyl se narodil 16. listopadu 1971 v Praze-Strašnicích. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem (později farářem) na Svaté Hoře. V letech 2002-2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů. 1.ledna 2009 byl jmenován generálním vikářem litoměřické diecéze.

Čtyři roky byl ředitelem Arcidiecézní charity Praha. Získal licenciát i doktorát z teologie, v současné době studuje finanční management na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Mezi jeho oblíbené činnosti patří fotografování, historie a hudba; působil jako varhaník v různých pražských kostelech a této zálibě se rovněž věnoval i v kněžském semináři (informace z webu Litoměřické diecéze).

 

Během třídenního zasedání se biskupové věnovali i dalším důležitým tématům.

Odsouhlasili například vydání českého překladu nové papežské exhortace Amoris laetitia v nakladatelství Paulínky; vyjít tiskem by měla v druhé polovině srpna 2016. Rovněž byla přijata volba Doc. Petra Chalupy, Th.D. za ředitele Českého katolického biblického díla.

Účastníci setkání se také sešli s místními věřícími i poutníky, a to při večerní mši svaté v úterý 19. dubna 2016. Hlavním celebrantem mše ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie byl biskup Václav Malý, kázal emeritní plzeňský biskup František Radkovský.

Česká biskupská konference je sborem katolických biskupů a reprezentuje katolickou církev v ČR. Schází se 4x ročně.

(foto: Petr Zatloukal, Člověk a víra)