Studenti studentům, tak by se dalo shrnout pořádané setkání vysokoškoláků, které se pravidelně koná na rok od roku krásnějším moravskémpoutním místě, Velehradu.


 

Organizátoři z řad studentských spolků sdružených pod hlavičkou Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika po víkendech přes rok připravovali program, jenž vyvrcholil od čtvrtka 21. dubna do neděle 24. dubna. Z přípravných setkání vyplynulo jednotící téma reagující na dnešní dobu, která přináší mladým lidem nepřebernou řadu příležitostí. Ty mohou vyvíjet nejen na studenty tlak, aby všechno stihli, všechno znali a všude byli. Naučit se žít svůj život ve svobodě Božích dětí. To vyjadřovalo vybrané hlavní moto „Prostě žij!“

 Foto: archiv VKH

 

Účastníkům k přemýšlení napomáhal bohatý program zahrnující přednášky, duchovní zastavení i společné diskuze a modlitby v animátory vedených skupinkách. Pozvání studentů přijali například ostřílení manželé Smékalovi, autorka úspěšné dvoudílné knihy Tichá srdce Alena Ježková, nositel Templetenovy ceny kněz Tomáš Halík, vedoucí Maltézské pomoci Michal Umlauf nebo finanční poradce Roman Češka. Zajímavě zvoleným formátem umožňujícím seznámit se s více zkušenostmi či pohledy na danou věc byly panelové diskuze. Během setkání se uskutečnili tři, a to na téma Boží obdarování, rodičovství a papežská encyklika Laudato Si.

 

Pestrý program

Každý den studenti společně s českými biskupy a kněžími starajícími se o jejich pastoraci slavili mši svatou. Každý večer mohli účastníci prožít v přítomnosti Krista v Nejsvětější Svátosti. V tomto roce Milosrdenství také mohli mladí přistoupit ke svátosti smíření, kterou jim poskytlo hned několik kněží a v jiných než vyhrazených časech dokonce i pohotovostní zpovědní služba.Podle odezvy účastníků byla silným bodem čtyř velehradských dnů noční pouť, kterou poutníci prožili s jednou svázanou rukou na znamení vlastního omezení. Během několika zastavení si měli uvědomit věci, které je v jejich životě (tak jako tato svázaná ruka) omezují. Na znamení Boží vykupitelské pomoci svá na papíře formulovaná omezení po projití velehradskou Bránou Milosrdenstvíodevzdali, aby byla na závěrečné nedělní mši obětována na oltář společně s obětními dary.

„Vážný program“ doplňovala odlehčenější nabídka koncertů skupiny Bét-El, Pavla Helana, Jaksi taksi či cimbálky Bálešáci. Milovníci sportu zde také měli možnost se vyžít. Workshopy využili ti, kteří chtěli aktivně něco nového vyzkoušet či se naučit jaknapříklad lépe fotit, jak v soběobjevit kreativitu či možnost modlit se tancem a další.

 

Do budoucna!

Každý ročník Velehradu je připravován jiným týmem a tak má vždy svou neopakovatelnou atmosféru, program a jedinečná setkání. Čtyřdenní akce jistě nemůže přinést odpovědi na všechny vytyčené otázky a problémy, ale může přinést inspiraci a posilu pro otevřené srdce a mysl. Ať se i pro další ročník najdou ochotní studenti, kteří svou méně i více patrnou hřivnou přispějí ke zdaru společného díla, organizace Studentského Velehradu 2018!

 

P.S. Máte chuť se zapojit do organizace SV 2018? Oslovte své nejbližší VéKáHáčko nebo napište na vkhcr@vkhcr.cz.