Staňte se jedním z tvůrců knihy, která vyjde po světovém dni setkání mládeže v Krakově! Napište, jak vy sami prožíváte milosrdenství, co pro vás znamená těšit zarmoucené, jak se vám daří odpouštět urážky a křivdy… napište svůj příběh!

Vybrané příspěvky budou otištěny v knize, která bude sloužit jako vzpomínka na setkání v Krakově a zároveň jako inspirace společenstvím i jedincům k životu. Nezáleží na tom, jestli se světového dne mládeže účastníte nebo ne, svůj příběh o milosrdenství může poslat kdokoliv.

Jak na to?

Ke svému příspěvku na vašem blogu na signálech připojte štítek #WYDpribeh. Příspěvek je možné zaslat i na mail signaly@signaly.cz. Články budeme shromažďovat do 5. srpna.

Knihu připravuje Sekce pro mládež ČBK ve spolupráci se signály.cz.