V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 přijal v brněnské katedrále biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, kterého papež František jmenoval 21. května 2016 pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem litomyšlským. Hlavním světitelem byl biskup Vojtěch Cikrle, spolusvětiteli olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner a olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička.


 Brněnská slavnost

Na biskupském svěcení v Brně bylo přítomno přes dva a půl tisíce účastníků, kteří zcela zaplnili katedrálu na Petrově i prostor před velkoplošnou obrazovkou venku. Ti, kteří nemohli být přítomni osobně, měli možnost slavnostní chvíle prožít díky přímému přenosu Televize Noe a Radia Proglas. Kromě osmnácti biskupů koncelebrovalo přes 260 kněží.

Poté, co biskup Vojtěch Cikrle předal svému „biskupovi pomocníkovi“ biskupské insignie – prsten, mitru a berlu, rozlehl se katedrálou několikaminutový spontánní potlesk.

 Během prázdnin čeká na biskupa Pavla Konzbula předávání služby faráře u katedrály svému nástupci a další organizační záležitosti, které předcházejí plnému přijetí nového pověření a s tím souvisejících nových úkolů.

Čím je specifický obřad biskupského svěcení?

 „Biskupské svěcení, podobně jako každá konsekrace, se uděluje při slavení eucharistie. Udělovatelem svěcení může být pouze biskup, který k sobě přibere nejméně dva jiné biskupy jako spolusvětitele. Také ten, kdo má být vysvěcen, je k obřadu doprovázen dvěma kněžími,“ vysvětlil pro ČBK P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Svěcení smí být uděleno pouze s písemným pověřením od papeže. Ještě před touto konsekrační mší svatou musí nově jmenovaný biskup složit v přítomnosti svědků Vyznání víry a přísahu věrnosti.

Samotný obřad svěcení probíhá po evangeliu. Svěcenec je představen světiteli a je veřejně čteno apoštolské pověření. Následuje homilie hlavního světitele.

Po homilii svěcenec slibuje, že bude věrně uchovávat víru a plnit všechny povinnosti svěřené služby. Obřad svěcení dále pokračuje litaniemi ke všem svatým. Svěcenec při nich leží tváří k zemi. Po litaniích a závěrečné modlitbě přichází nejdůležitější okamžik svěcení: vzkládání rukou světitele i všech přítomných biskupů a konsekrační modlitba. Při ní drží dva jáhnové nad hlavou svěcence rozevřený evangeliář. Po konsekrační modlitbě je svěcenec pomazán na hlavě křižmem.

V závěru obřadu pak světitel předá nově vysvěcenému biskupovi evangeliář a dále insignie jeho služby – prsten, mitru a berlu. 

První homilie

První homili v nové funkci pronesl biskup Konzbul ve čtvrtek 30. června 2016 při bohoslužbě na ukončení školního roku pro studenty Biskupského gymnázia v Brně. 
Její plné znění přinesl portál ČBK.

(Autor fotografie: Vojtěch Sláma)


 

První červencový víkend je slavností pro řeckou pravoslavnou starostylní církev, jež zahajuje bohoslužebnou činnost v chrámu svatého Filareta Nového Vyznavače – metropolity, odpůrce komunismu i moskevského patriarchátu kontrolovaného sovětskou vládou. Chrám se nachází v podzemním prostoru domu v ulici Kováků 18 na Praze 5. Obřad otevření a posvěcení v sobotu vedl vladyka Kliment, správce moravské eparchie, uvedl portál Christnet.

Ve dnech 4. – 5. července se na Velehradě uskuteční sedmnáctý ročník Dnů lidí dobré vůle. Jedná se o největší oslavy státního svátku v ČR a jejich cílem je postavit most mezi všemi lidmi dobré vůle bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení nebo náboženského vyznání. Akci každoročně navštíví na 30 tisíc návštěvníků.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude hlavním celebrantem mše svaté u příležitosti 1700. výročí narození sv. Martina z Tours, která se bude slavit 9. července 2016 v maďarském Szombathely. Pro tuto příležitost ho papež František jmenoval svým zvláštním vyslancem.

9. září vyjde nová kniha rozhovorů s Benediktem XVI. nazvaná „Poslední rozhovory“. S emeritním papežem je vedl německý novinář Peter Seevald. Jak uvádí jeden z vydavatelů, deník Corriere della Sera, publikace je autobiografií Benedikta XVI., v níž emeritní papež prochází nejdůležitější etapy svého života: dětství za nacistického režimu, objevení povolání, dobu světové války, působení ve Vatikánu, zvolení na stolec sv. Petra i rozhodnutí rezignovat na papežský úřad.