Přes dvě stovky poutníků z ČR se vydaly na mši svatou, při které byl v bavorském Würzburgu v sobotu 24. září 2016 blahořečen mučedník P. Engelmar Hubert Unzeitig (1911 – 1945), rodák z Hradce nad Svitavou a tzv. "Anděl z Dachau". Obřadu se v dómu ve Würzburgu zúčastnil také českobudějovický biskup Vlastimil Kročil a ministr kultury Daniel Herman.

U příležitosti připomínky zavraždění sv. Václava, hlavního patrona české země, se včera uskutečnila tradiční pouť do Staré Boleslavi. Promluvu hlavního kazatele kardinála Joachima Meisnera si při slavnostní mši vyslechly tisíce lidí. Hlavním celebrantem mše svaté byl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, účastnil se i kardinál Dominik Duka či další čeští a moravští biskupové. Právě kardinál Dominik Duka vystoupil na závěr slavnosti, především se slovy díků a připomínek několika důležitých událostí. Upozornil zvláště na rozhodnutí České biskupské konference, aby se jubileum 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě, které připadá na příští rok, slavilo v jednotě s celosvětovou církví na národní úrovni. 

Papež František vyjádřil podporu mexickým biskupům a většině tamních občanů, kteří nechtějí, aby mexická vláda legalizovala manželství osob stejného pohlaví. Informovala o tom agentura AP. V mexické metropoli v sobotu proti záměru vlády protestovaly tisíce lidí. Požadavkem manifestantů bylo i zavedení rodičovské kontroly nad sexuální výchovou dětí ve školách.

Před osmi sty lety oficiálně vznikl Řád bratří kazatelů (Ordo Fratrum Praedicatorum), jehož příslušníci bývají podle svého zakladatele nazýváni též dominikáni. Svatý Dominik, civilním jménem Domingo de Guzmán, ve skutečnosti nový řád založil již v roce 1215, ale až o rok později se mu dostalo schválení od papeže Honoria III. Mezi nejznámější dominikány patřili významní středověcí učenci Albertus Magnus a Tomáš Akvinský. Právě učení Tomáše Akvinského – tomismus – se roku 1342 stalo doktrínou řádu a později celé římskokatolické církve, a jeho filozofie výrazně ovlivnila celé středověké smýšlení.

Jednou z aktivit české církve je koncept Církevní turistiky, který se začal rozvíjet v posledních letech a prostřednictvím jednotlivých aktivit prezentuje křesťanské církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

Zástupci jednotlivých diecézí, zodpovědní za oblast církevní turistiky, se poprvé setkali 13. září, aby společně jednali o možnostech, které cestovní ruch nabízí. Spoluprací v oblasti cestovního ruchu se mohou diecéze vzájemně inspirovat úspěšnými projekty, které se již podařilo realizovat a zároveň hledat nové cesty a příležitosti. Informace o církevní turistice jsou k dispozici např. na www.cirkevnituristika.cz.