V říjnu roku 2018 se bude konat celosvětová biskupská synoda o mladých, víře a rozlišování povolání. Téma příštího řádného zasedání biskupské synody zvolil papež po konzultaci s biskupskými konferencemi, řeholními představenými i biskupy, kteří se shromáždili v minulých letech na synodě věnované rodině.

„Cílem je doprovázet mladé lidi na jejich existenciální cestě ke zralosti, aby mohli – skrze proces rozlišování – objevit svůj životní plán, radostně ho naplnit, otevřít se vůči setkání s Bohem a s lidmi a aktivně se podílet na vytváření církve a společnosti,“ uvádí vatikánské tiskové středisko.

Katechetická sekce ČBK ve spolupráci s diecézními katechetickými centry pořádá od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy X. celostátní katechetický kongres. Mottem kongresu bude téma: Rodina a její role v náboženské výchově. Více o něm i o kongresu najdete zde. Přihlašovat se je možné do 10. října.

Papež František udělil výjimku v procesu blahořečení francouzského kněze Jacquesa Hamela, který byl 26. července 2016 zavražděn v kostele ve městě Saint-Étienne-du-Rouvray. Jak uvedl v neděli rouenský arcibiskup Dominique Lebrun, pro zahájení procesu blahořečení nebude nutné čekat obvyklých pět let. Lhůtu ukládá církevní právo a výjimka se uděluje jen zřídka. V poslední době se tak stalo u Matky Terezy a Jana Pavla II.

Generální představený františkánů Michael Perry a kustod Svaté země Francesco Patton vyzvali k vytvoření bezpečných zón v Sýrii, které budou pod kontrolou mírových sborů OSN. Menší bratři, kteří na Blízkém východě stále působí, vyzvali také všechny strany konfliktu, aby vytvořily podmínky pro mír. Řád má nyní v Sýrii zhruba 15 členů. Kromě Damašku, Aleppa a Lázikíje žijí dva bratři na území ovládaném džihádisty, kde chtějí být nablízku křesťanům, již nemohli utéci, především starým a nemocným.

Bývalý jihoafrický arcibiskup Desmond Tutu, který proslul především jako bojovník proti apartheidu, slaví 7. října pětaosmdesátiny. Za svou roli v kampani na vyřešení tohoto problému získal v roce 1984 Nobelovu cenu za mír. Angažoval se i v boji za lidská práva, proti chudobě, AIDS či rasismu. Svoje veřejné aktivity ukončil nositel mnoha světových vyznamenání teprve před několika lety, uvedl portál Christnet.

Po celém světě Židé oslavují 2. října Nový rok (Roš hašana). Podle tradice se jedná o datum stvoření člověka, vrchol sedmidenního tvůrčího božího procesu při stvoření světa. Roš hašana je proto dobou výročního účtování všeho stvořeného, dnem soudu a příležitostí k rozhodování o budoucnosti. K významnému datu jim popřál i papež František.

Na odpolední čtení

Sestra Alberta přišla do kláštera, přesněji ruin kláštera v Doksanech v roce 1998 z premonstrátské kongregace v Krakově. Bylo jí třicet tři a myslela si, že bude poklidně žít a modlit se v klauzuře pradávného kláštera, který považovala za kouzelné místo, odkud její řád vzešel. Jak se žilo v poničeném a zanedbaném klášteře?