Petr Jašek, člen organizace Hlas mučedníků a protestantský misionář je od prosince minulého roku držen ve vězení v Súdánu. Dostat jej zpět do republiky se zatím nepodařilo ani ministerstvu zahraničí. O vývoji celé kauzy nedávno podrobně informovala jeho organizace a zároveň vyzvala k hromadnému apelu na velvyslanectví Súdánské republiky zasíláním lístků přímo velvyslanci - a k vytrvalým modlitbám za Perův návrat domů.

V sobotu probíhal v Nymburku 6. ročník Misijního kongresu, na který se sjelo několik set dětí z celé České republiky, aby se spojily ve svém misionářském úsilí a naplnily heslo: Celou zemi ať naplní Boží sláva. Více o programu setkání si můžete přečíst zde. Kongresy pro malé misionáře se konají jednou za tři roky pokaždé v jiné diecézi, organizují je Papežská misijní díla a jsou vyvrcholením celoročních misijních aktivit dětí.

V Římě tento týden proběhlo setkání Evropské konference křesťanských rádií (CERC). Ve Svatém roce milosrdenství se zástupci médií věnovali např. tomu, jak papež František inspiruje práci křesťanských žurnalistů. Na závěr setkání účastníci rozhodli o novém vedení - od příštího roku se prezidentem CERCu stane šéfredaktor Radia Proglas Pavel Mikšů. "Dosud se předsednictví střídalo především mezi zakládajícími zeměmi konference - Francií, Itálií, Španělskem a Portugalskem, jednou výjimkou byl Belgičan. Svěření této funkce do České republiky souvisí s aktivitou Proglasu v naší společné práci," uvedl stávající předseda Emmanuel Jousse, ředitel francouzské rozhlasové sítě RCF. 

Na sklonku Svatého roku milosrdenství, 19. listopadu, uvede papež František do úřadu 17 nových kardinálů. Třináct z nich bude moci volit příštího papeže. Nová jména skutečně odráží působení církve na celé planetě: 5 z nich pochází z Evropy, 4 ze Severní Ameriky, 2 z jižní, 3 z Afriky, 2 z Asie a jeden z Oceánie. Nejméně v případě šesti zemí zemí je to vůbec poprvé, kdy má být jejich občan jmenován kardinálem (Středoafrická republika, Bangladéš, Mauritius, Papua Nová Guinea, Malajsie a Lesotho).

Zástupci jezuitského řádu na 36. generální kongregaci Tovaryšstva Ježíšova v Římě zvolili nového nástupce sv. Ignáce ve vedení řádu. V čele Tovaryšstva stanul venezuelský jezuita Artuso Sosa (67), který dosud patřil mezi konzultory otce generála a zastával funkci delegáta pro jezuitské mezinárodní domy v Římě. Tovaryšstvo Ježíšovo bylo založeno v roce 1540 sv. Ignácem z Loyoly a současné době je nejpočetnějším mužským řeholním společenstvím římskokatolické církve

V neděli 16. října bude papež František slavit ve Vatikánu mši svatou se svatořečením sedmi lidí. Mezi nimi je například José Gabriel del Rosario Brochero, známý jako argentinský kněz-gaučo, nebo čtrnáctiletý mexický mučedník José Sanchez del Rio. José Gabriel del Rosario Brochero je papeži Františkovi zvlášť blízký. Cestoval celý život na mule, aby se dostal i do těch nejvzdálenějších oblastí. Před dvěma lety papež označil Brochera za „průkopníka vycházejícího na geografické i existenciální periferie, aby zde všem lidem přinášel lásku a Boží milosrdenství“. Obřad, který začíná v 10.15, bude možné sledovat v přímém přenosu v Televizi Noe nebo prostřednictvím online streamování.