Do Štědrého dne loňského roku jsme zde, na signály.cz, diskutovali o příspěvcích do debaty na celostátním Foru mládeže 2017.
Redakce všechny podněty posbírala a zpracovala do několika samostatných bodů, viz níže. Nyní máme zhruba týden další debaty nad přesnou formulací nebo případným krátkým doplněním.

Zároveň nás přípravná skupina vyzývá k zodpovězení následujících otázek:

1. Jak vnímáme svoje místo v církvi?
2. Jak vnímáme postavení věřících mladých lidí ve společnosti?

Prosím, VYUŽIJTE K DEBATĚ PŘÍSLUŠNÉ SPOLEČENSTVÍ, nikoli komentáře pod tímto textem. Nemůžeme zaručit, že je pak zapracujeme.

Více o Forech mládeže na webu CSM Olomouc 2017 najdete zde.1. Komunikace mezi mládeží a církevní správou

Mladí chtějí být v kontaktu se svými biskupy. Chtějí mít „Fórum mládeže celý rok“. Zároveň víme, že něco takového není při současném časovém vytížení biskupů, vikářů aj. prakticky možné. Zasazujeme se proto o takovou systémovou úpravu, která by umožnila pravidelnou zpětnou vazbu mezi církevními správci a členy jejich oblastí – například posílení komunikačního týmu v rámci diecéze, zřízení elektronické komunikační platformy, pravidelná setkávání aj.

Problém komunikace se nejedná pouze církevního systému, ale i např. společenského a politického dění – v případě významné události je třeba rychlé a jasné stanovisko církevních představitelů.

2. Zapojení laiků do správy církve

Nechceme, aby kněží museli být více ekonomy, právníky, hospodáři nebo údržbáři než duchovními pastýři. Mezi laiky je mnoho lidí vzdělaných (nejen) ve zmíněných oborech. Podporujeme jejich zapojení do správy církve, které ulehčí kněžím a dovolí jim více se soustředit na duchovní péči, k níž jsou povoláni. Je pak otázkou konkrétní oblasti činnosti a podmínek dané farnosti/vikariátu/biskupství, jak se s laiky domluví na podmínkách takovéto spolupráce.

3. Povzbuzení uměleckého a kulturního života církve

Součástí života člověka je i umění a živá společnost. Církev by mohla více podporovat mladé křesťanské hudebníky, malíře, grafiky, spisovatele… Oživení církevního umění na vysoké úrovni by mohlo být další významnou cestou evangelizace.

4. Následování papeže v enviromentální otázce

Papež František vyzval celý svět (mj. v Laudato Si) k větší snaze o ochranu životního prostředí. Každá farnost by mohla jít v rámci svých maximálních možností příkladem. Ne vždy je možné přebudovat celou faru podle přísně ekologických standardů, ale vždy je možné třídit odpad či podpořit ekologické aktivity mezi členy farnosti či celé obce. Kromě úlevy přírodě by podobný postup byl i významným vzkazem nevěřící společnosti o dobré vůli církve.

5. Vzájemná spolupráce na všech úrovních

Navrhujeme posílení vzájemných kontaktů na úrovni farností, vikariátů i diecézí. Každá farnost má jiné dary a podmínky ke svému fungování. Rozvoj vzájemných projektů, akcí, poutí atd. by byl impulsem pro rozvoj duchovního života všech zúčastněných. Zároveň navrhujeme podporu „farní výměny služeb“ mezi členy farnosti – např. společné hlídání dětí, profesní pomoc aj. Další rovinou možné spolupráce jsou kontakty s místními centry např. rodinné péče, Sokolem, sportovními sdruženími aj. ne konkrétně z hlediska přímé evangelizace, ale praktických každodenních starostí.

6. Podpora mladých manželských párů

Je mnoho programů na podporu snoubenců a mládeže, rozvíjí se i podpora seniorů. Vidíme však velký prostor pro zlepšení přístupu k mladým párům a rodinám s malými dětmi. Například setkávání maminek s dětmi (z osobní i bezprostřední zkušenosti) pomáhá nejen v duchovním životě, ale i k obecné psychické pohodě. Na rozdíl od dříve jmenovaných skupin potřebují tito samozřejmě odpovídající zázemí.