V období od 18. do 25. ledna proběhne i letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů. Letošní program připravili věřící z Německa, na čemž je dobře vidět to, že Týden modliteb je akce, při které se v duchovním usebrání propojují křesťané z celého světa. Modlitební dokumenty jsou již k dispozici na portálu Církev.cz nebo EkumenickáRada.cz

Kdo má zájem připojit se do Ekumenického autobusu do Taizé 8. - 14. srpna 2017, je vítán; všechny potřebné informace a kontakty najdete na blogu autobusdotaize.signaly.cz.

V závěru mariánské modlitby Anděl Páně rozdávali na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu chudí, lidé bez domova, uprchlíci a dobrovolníci knížku o Božím milosrdenství. Dar papeže Františka přítomným vypráví o šesti biblických postavách, které proměnilo setkání s milosrdenstvím. „Postava milosrdného Ježíše je na těchto několika málo stranách představená skrze šest příběhů z evangelia, které vypráví o zkušenosti lidí, již byli proměněni jeho láskou: hříšnice, Zacheus, celník Matouš, Samaritánka, dobrý lotr a apoštol Petr,“ uvádí  tiskové prohlášení Papežského almužníka.


(Zdroj: Tiskové středisko Svatého Stolce)

Ve věku 95 let zemřela 2. ledna 2017 v klášteře bosých karmelitek v Krakově-Wesołe S. M. Anna Magdalena Schwarzová OCD, česká bosá karmelitka, od roku 1985 spojená s komunitou bosých karmelitek v Krakově-Wesołe, známá také jako náboženská aktivistka a vězeňkyně nacistického i komunistického režimu.


Příběh Anny Magdaleny Schwarzové zpracovaný pro Paměť národa

O tři dny dříve odešel na věčnost ve věku nedožitých 96 let dominikánský kněz Bartoloměj Josef Kulhavý, rovněž oběť obou režimů. Více o něm na stránkách Arcidiecéze Olomoucké.

Na Nový rok ráno obdržela farnost sv. Františka v syrském Aleppu dopis, který adresuje papež František zdejším dětem. Právě díky modlitbě dětí z Aleppa se nyní pravidelně modlí nejmenší po celém světě za mír na světě, především v Sýrii. Díky Aleppu se do celého světa rozšířila iniciativa „Děti se modlí za mír“. Každou první neděli v měsíci, nejlépe při dětských mších svatých, přináší děti v mnoha chrámech svíčky a modlí se známou modlitbu připisovanou sv. Františkovi z Assisi: „Učiň mě, Pane, nástrojem svého pokoje.“ Letošní vánoční mše svatá v Aleppu poprvé po pěti letech proběhla bez bombardování a střelby. Plné znění dopisu najdete na stránkách ČBK.

Jistě jste si již všimli nových uživatelských profilů. O nových funkcích a změnách na svém blogu napsal Hrach. Díky!