Rekordní Tříkrálová sbírka

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Letošní Tříkrálové sbírky 2017 se zúčastnilo kolem šedesáti tisíc dobrovolníků, zejména dětí ze škol, farností a skautských oddílů. „Tříkrálové skupinky letos koledovaly s téměř 22 tisíci pokladničkami. Skupinek koledníků je letos opět více než loni,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil.

„Výsledek sbírky svědčí o veliké štědrosti našich spoluobčanů. Chci proto poděkovat každému, kdo do Tříkrálové sbírky přispěl,“ říká Lukáš Curylo, ředitel pořádající organizace Charita Česká republika.

Mons. Hrdlička čestným členem VKH

Emeritní olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička se stal historicky prvním čestným členem Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc. Studenti a kněz tvořící výkonnou radu hnutí udělili biskupovi tento titul při slavnostní večeři přímo u něj doma v polovině ledna. „Biskup Josef byl naším návrhem mile překvapen a bez váhání souhlasil,“ prohlásil statutární předseda VKH Olomouc Michal Štverák. Mons. Hrdlička dostal toto ocenění za dlouhodobou osobní podporu vysokoškolské pastorace v Olomouci a činnosti místního VKH. Jeho rezignaci na post po dosažení příslušného věku podle kanonického práva přijal papež František k prvnímu únoru. 

Otevřená cesta ke smíření s Lefebristy

Smíření s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. se blíží, v současnosti se pracuje na právní podobě začlenění společenství v katolické církvi. Pro deník Vatican Insider to uvedl arcibiskup Guido Pozzo, jehož pověřil papež František dialogem s tradicionalistickým bratrstvem. K dosažení jednoty však podle něj bude třeba ještě více času.

Představitelé Kněžského bratrstva založeného biskupem Marcelem Lefebvrem upadli v roce 1988 do exkomunikace poté, co byli nedovoleně vysvěceni čtyři jejich biskupové. Cesta k opětovnému sblížení začala v roce 2000, kdy lefébvristé vykonali pouť do Říma. Jan Pavel II. následně dovolil zahájení rozhovorů vedoucí k jednotě. Kontakty se zintenzivnily s Benediktem XVI., který sňal exkomunikace a umožnil používání předkoncilní liturgie. Papež František v Roce milosrdenství umožnil kněžím bratrstva platně a dovoleně udělovat svátost smíření věřícím. Toto povolení posléze prodloužil.

Podle deníku Vatican Insider jsou zásadní doktrinální rozdíly překonány. Plánovaná dohoda vyžaduje pouze to, co je nutné pro katolíky, tedy vyznání víry, víra v platnost svátostí slavených v pokoncilní liturgii a poslušnost papeži. Zatím zůstávají, a nadále mohou zůstávat, neshody v tématech ekumenismu, mezináboženského dialogu či vztahu církve a světa.

Papež František podporuje Pochod pro život

Hodnota lidského života je tak velká a právo na život nevinného dítěte, které vyrůstá v lůně své matky, je tak nezcizitelné, že žádné domnělé právo nemůže ospravedlnit rozhodnutí ukončit tento život. Uvedl to papež František v telegramu účastníkům Pochodu pro život, který se konal 27. ledna ve Washingtonu.

V telegramu, pod kterým je podepsán vatikánský státní sekretář Pietro Parolin, papež vyjadřuje podporu americkému Pochodu pro život i vděčnost za všechny účastníky, kteří dosvědčují posvátnost každého lidského života.


Kněz, který předem odpustil svému vrahovi

„Žádám, aby ten, kdo bude vinen za mou vraždu, nebyl odsouzen k smrti. Nezáleží přitom na tom, jak krutý bude zločin nebo jak mnoho budu muset trpět.“ V padesáti letech napsal americký kněz René Wayne Robert slova, která nazval „Deklarací pro život“. Svůj život zasvětil službě vězňům a psychicky nemocným. V dubnu minulého roku byl zastřelen jedním ze svých psychicky nemocných klientů. Ten nyní čeká na nejvyšší trest, tři biskupové a přes 7 tisíc lidí z diecéze sv. Augustina na Floridě žádají jinou formu odsouzení. Ke zrušení trestu smrti vyzývá také papež František. „Moderní společnosti mají způsoby, jak účinně zabránit zločinu, aniž by tomu, kdo jej spáchal, definitivně odňaly možnost nápravy,“ řekl například vloni.

Profesor Tomáš Halík přednáší v Angole

Dnešním dnem vrcholí v Angole setkání předních afrických a evropských katolických teologů. Na pozvání arcibiskupa z Luandy a prezidenta katolické biskupské konference Angoly Mons. Filomena Diase vystupuje s jedním z hlavních referátů český teolog a nositel Templetonovy ceny Tomáš Halík.  Konference nazvaná „Teologie tváří v tvář současným výzvám v Africe“ je vůbec první podobnou výměnou názorů a zkušeností teologů z řady afrických a evropských zemí (zvláště Portugalska, Španělska či Francie) a Kanady.