24 hodin pro Pána

Již od pátku 24. března se můžete přidat k postní iniciativě vzniklé díky papeži Františkovi, a zúčastnit se akce 24 hodin pro Pána. Programy v jednotlivých diecézích jsou připraveny zde.

Pražští ministranti hráli Svatému otci

Skupina ministrantů z pražských farností spolu s otci Markem Miškovským a Benediktem Hudemou se zúčastnila středeční generální audience s papežem Františkem ve Vatikánu. Hudebně nadaní ministranti hráli Svatému otci intrády od Ignáce Linka a díky tomu měli možnost ho osobně pozdravit.

Bylo to pro nás velké povzbuzení – na jedné straně je vidět omezené, chabé síly Svatého otce, protože myslím, že je patrné, jak ho věk zmáhá. Na druhé straně je cítit nesmírná hloubka a síla toho, že je schopen vnímat v davech jednotlivce, vzpomenout si na existenci České republiky a uvědomit si, že má před sebou bandu patnácti, šestnácti kluků, kteří přijeli, aby se s ním setkali. Dokáže je brát vážně a ví, že to, co jim říká, bude mít konkrétní dopad na jejich životy… ” řekl otec Hudema, který je v pražské arcidiecézi zodpovědný za péči o ministranty.

Česká charita v Iráku

Humanitární organizace Charita ČR zakládá první vlastní pobočku v Iráku. V nejbližší době se chce soustředit na poskytování akutní pomoci obyvatelům Mosulu.  V prosinci loňského roku a v lednu toho letošního se Charitě ČR podařilo rozdat 800 balíčků humanitární pomoci v těsné blízkosti mosulské bojové linie, a to ve spolupráci s polskou organizací Polska Akcja Humanitarna a iráckou RNVDO.

„Mosul je zničený. Čím více jsme se blížili centru, tím více zkázy jsme viděli. Fasády všech domů jsou poseté dírami od kulek a kolem silnic leží hromady ruin a odpadků, které se stávají dětskými hřišti,“ popisuje zážitky humanitární pracovník přítomný distribuci. „Při poslední dodávce jsme dokázali pomoci třem stovkám rodin, ale mnohem víc lidí odešlo s prázdnou. Prosili nejčastěji o láhev vody nebo lékařské vyšetření. Kolem 40 % zdejších obyvatel totiž trpí nedostatkem pitné vody kvůli zničenému vodovodu. Ve městě je také nedostatek potravin a zdravotníků,“ dodává.

Jakýkoliv finanční dar je možné zaslat na účet číslo 55660022/0800 s variabilním symbolem 180. Lze také využít dárcovskou DMS na ve tvaru DMS CHARITASVET zaslanou na číslo 87 777. Každá DMS stojí 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 28,50 Kč.

Německé církve uspořádaly smírnou bohoslužbu k 500. výročí reformace

Křesťanské církve v Německu uspořádaly 11. března kající a smírnou bohoslužbu u příležitosti 500. výročí reformace. Události, která je součástí procesu tzv. uzdravení vzpomínek církví, se kromě čelních představitelů německých křesťanů účastnil i generální sekretář Světové rady církví Olav Fykse Tveit, německý prezident Joachim Gauck a kancléřka Angela Merkelová.

Bohoslužba se konala symbolicky v kostele sv. Michaela v Hildesheimu, v němž se modlili luteráni a benediktinští mniši již od roku 1542.

„Připomínka reformace má být novým začátkem cesty, která nás, církve, již nedělí, nýbrž vede k jednotě,“ zdůraznil během promluvy předseda rady Německé evangelické církve biskup Heinrich Bedford-Strohm. Spolu s ním kázal formou dialogu také předseda Německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx, který označil událost za „den naděje“: „Mám radost, protože dnes tvoříme znamení společného života ve smíření. Přijímáme naše dějiny, díváme se na to, co si křesťané vzájemně udělali, a společně jdeme dál. Neděláme to ale s výčitkami nebo sklíčeně, nýbrž v postoji naděje a nového začátku.“

Vatikán představil Ženský poradní sbor

Na Mezinárodní den žen představil Vatikán svůj první výhradně ženský poradní orgán. Sbor se skládá z 37 žen, které zastupují nejrůznější obory a profese jako je např. žurnalistika, medicína, teologie, politika a další. Ženský poradní sbor bude mít své stálé místo v rámci Papežské rady pro kulturu. Papež František opakovaně zdůrazňoval důležitost respektu k ženám a bránil jejich důstojnost. Sbor se bude třikrát ročně setkávat nad tématy jako např. ženy uvnitř mužského světa, náboženství, práce a kultura mládeže.

Číst Bibli jako SMS

Papež František zmínil ve své pravidelné nedělní promluvě před modlitbou Anděl Páně, že by bylo pěkné, kdyby si křesťané četli Bibli tak často jako kontrolují svůj mobil kvůli SMS zprávám. Svatý otec komentoval evangelium první postní neděle (srov. Mt 4,1-11).

„Kdosi řekl: co by se stalo, kdybychom zacházeli s Biblí tak, jako zacházíme se svým mobilem? Kdybychom ji nosili stále s sebou – nebo jen kapesní vydání evangelia – co by se stalo? Kdybychom se vraceli v případě, že ji zapomeneme? – Když zapomeneš mobil a zjistíš to, hned se vrátíš jej hledat. Kdybychom tak otevírali Bibli několikrát denně a četli Boží poselství, která jsou tam obsažena, stejně jako čteme sms-ky? Co by se stalo?“