Evropští biskupové se sjedou do Barcelony na symposium o mládeži

Na dvě stě evropských biskupů a lidí zodpovědných za pastoraci mládeže, studentů i povolání se ve dnech 28. – 31. března 2017 v Barceloně zúčastní symposia o doprovázení mladých. Událost je součástí příprav na biskupskou synodu, která se bude v roce 2018 věnovat mladým lidem, víře a rozlišování povolání.

České věřící zde bude zastupovat boromejka Vincenta Kořínková a salesián Radek Gottwald, kteří se věnují pastoraci povolání, a Anna Brabcová ze Sekce pro mládež České biskupské konference.

Zároveň byla naplánovaná již před oznámením konání synody a zasazuje se do série evropských setkání na téma katecheze (Malta, březen 2016), pastorace mládeže a univerzitních studentů (Maďarsko, duben 2016), povolání (Belgie, květen 2016) a pastorace ve školách (Francie, květen 2016). Z těchto setkání vzešly podněty k zamyšlení, které slouží k přípravě symposia o doprovázení mladých - v angličtině jsou k dispozici zde.

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

 

Papež možná pojede do válčícího Jižního Súdánu

Svatý otec se svojí administrativou hledá možnosti, jak uskutečnit návštěvu Jižního Súdánu. Uvedl to během nedělního setkání v anglikánské farnosti Všech svatých v Římě. Kromě něj by se plánované cesty měl ještě zúčastnit anglikánský arcibiskup z Canterbury Justin Welby.

František řekl, že s prosbou o návštěvu se na něj obrátili biskupové církví působících v Jižním Súdánu. „Nyní zjišťujeme, zda je možné návštěvu uskutečnit, především s ohledem na bezpečnostní situaci. Věříme, že se to podaří, abychom mohli podpořit tamější křesťanská společenství, která společně usilují o nastolení míru,“ prohlásil František.

Nejmladší stát světa je zmítán takřka etnickým násilím od svého založení v roce 2011. V prosinci 2013 v zemi vypukla občanská válka. V srpnu 2015 dosáhli znepřátelení politici Salva Kiir a Riek Machar dohody o příměří, boje v Jižním Súdánu ale pokračují. V důsledku násilností přišly o život desítky tisíc lidí a více než dva miliony lidí opustily své domovy.

 

Slovensko bude mít nového blahoslaveného

Slovenský salesián Titus Zeman, který zemřel roku 1969 na následky mučení a vězení komunistickým režimem, bude blahořečený. Papež František v pondělí schválil dekret o jeho mučednictví, který cestu k beatifikaci otevírá. Podle vicepostulátora procesu Jozefa Slivoně může být Titus Zeman přímluvcem za nová povolání i za vytrvalost v povolání.

Roku 1946 se postavil proti komunistickému požadavku odstranit kříže ze škol, načež byl propuštěn z gymnázia v Trnavě. Po zavření klášterů v roce 1950 se rozhodl zachraňovat mladá duchovní povolání. Dvakrát tajně převedl mladé bohoslovce přes Rakousko do Itálie, aby jim umožnil dostudovat teologii a přijmout kněžské svěcení. K útěku na svobodu pomohl Titus i některým diecézním kněžím.

Roku 1951, během třetího přechodu hranic, byl Titus Zeman spolu s téměř celou skupinou zatčen a obviněn ze špionáže a velezrady. Prokurátor pro něj žádal trest smrti. Odsouzen byl k 25 letům vězení a ztrátě občanských práv. Za zdmi trestnice prožil 13 let, během nichž byl mučený a ponižovaný. V Jáchymově pracoval s radioaktivním uranem. Roku 1964 byl podmínečně propuštěn na svobodu, avšak stále byl sledovaný Státní bezpečností, byly na něm vykonávány i lékařské pokusy. Zemřel 8. ledna 1969 ve Vajnorech na následky mučení a věznění.

Datum blahořečení není dosud stanovené, podle vicepostulátora procesu by mělo proběhnout v bratislavské arcidiecézi.

 

Řeckokatolický biskup z Ukrajiny vystoupí v Praze

V Praze vystoupí Svjatoslav Ševčuk, arcibiskup ukrajinské řeckokatolické církve. Promluví hned dvakrát; v úterý 7. března ve 20 hodin jej přivítá kostel Nejsvětějšího Salvátora. Ve středu v 19:15 promluví na Filozofické fakultě UK, uvedl portál Christnet.

Ševčuk bude mluvit hlavně o roli řeckokatolické církve na Ukrajině dnes a o své zkušenosti na Majdanu v letech 2013 až 2014, kdy se jeho církev podílela na humanitární pomoci. Kostely se proměnily v provizorní noclehárny, později - v dobách nejtěžších střetů - i nemocnice.

Papež sloužil bohoslužbu v anglikánské diecézi

Papež František navštívil anglikánskou farnost Všech svatých v Římě a společně s místním biskupem Robertem Innesem vedli večerní bohoslužbu. Jedná se o historicky první návštěvu papeže v římské farnosti anglikánské církve. Ta nyní slaví 200 let od založení své římské komunity.

Zástupci anglikánské farnosti Všech svatých a její sesterské katolické farnosti Ognissanti uvedli, že budou nabízet jménem papeže Františka každý pátek večer jídlo chudým lidem v okolí vlakové stanice Ostiense.

Papež František pak dostal tradiční anglický koláč a další domácí pochutiny z produkce anglikánské církve.

Svatý otec v průběhu své návštěvy požehnal společně s představiteli anglikánské a pravoslavné církve nové ikoně Krista Spasitele. Ta je dílem anglického umělce Iana Knowlese, který vede školu pro palestinské studenty umění ve Svaté zemi.