Na Květnou neděli letos oslavíme již 32. světový den mládeže. Papež František při té příležitosti oslovuje mladé, kterým připomíná příběh Marie i její modlitbu Magnifikat, "zpěv mladé ženy plné víry, vědomé si svých omezení, ale důvěřující v Boží milosrdenství". Zároveň upozorňuje, že "být mladý neznamená být odtržen od minulosti" a pokačuje: "Mnozí říkají, že vy mladí lidé jste zapomnětliví a povrchní. Rozhodně nesouhlasím. Je však třeba uznat, že v dnešní době musíme znovu získat schopnost reflexe vlastního života a její promítnutí do budoucnosti."

 

 

V poselství se dočteme o důležitosti předávání víry z generace na generaci: "Uvědomujete si, jakým neobyčejným zdrojem bohatství je setkání mezi mladými a starými? Jakou důležitost přikládáte vašim prarodičům? Celkem pochopitelně toužíte "vzlétnout", nesete si ve svém srdci mnoho snů. Avšak potřebujete moudrost a pohled starších. (...) Poznávání minulých událostí a schopnost k nim zaujmout stanovisko je jediná možnost, jak vytvářet budoucnost, která bude mít smysl," píše papež František.

V dalších odstavcích se dočteme o dvou krajnostech, jimž se papež doporučuje vyhnout. Na jedné straně je to snaha "podporovat ochromenou paměť, která nutí dělat stejné věci stále stejně", na straně druhé pak cenění si pouze přítomnosti a znehodnocování toho, "co je dědictvím minulosti, jako například instituce manželství, zasvěceného života nebo kněžského poslání."

Na závěr svěřuje papež mladé mateřské přímluvě Blahoslavené Panny Marie a zve je, aby si připomněli dvě důležitá výročí roku 2017: tři sta let od objevení sochy Panny Marie z Aparecidy v Brazílii a sto let od zjevení ve Fatimě. 

Celý text poselství přikládáme zde: 2017_poselstvi_papeze_Frantiska_XXXII.SDM_final.doc