Papežova strategie proti islamistickému terorismu

Úspěšná strategie boje proti terorismu s kořeny v islámu musí mít podle papeže Františka tři hlavní klíčové náležitosti. První je role islámských náboženských vůdců, druhou je otázka obchodu se zbraněmi a třetí pak vládní politika potírající chudobu a negramotnost.

Svatý je pouze mír a nikoliv válka. Všechna náboženství chtějí mír. Válku chtějí ti druzí. Je to jasné?“ prohlásil už dříve Svatý otec. Podle něj musí zodpovědná vláda udělat tři věci: propagovat náboženskou svobodu, potírat chudobu a prosazovat gramotnost, protože chudé a nevzdělané komunity jsou potenciálním zdrojem terorismu.

Papež: Masakr v Sýrii je nepřijatelný

Papež František odsoudil úterní útok v syrském Idlíbu, při němž zemřelo po kontaktu s chemickými látkami sto lidí. Během středeční generální audience také připomněl teroristický útok v petrohradském metru, který zanechal 14 obětí.

„Se zděšením sledujeme poslední události v Sýrii. Pevně odsuzuji nepřijatelný masakr, k němuž včera došlo v provincii Idlíb, kde byly zabity desítky nevinných lidí, mezi nimi mnoho dětí,“ uvedl papež František během středeční generální audience.

Nový pomocný biskup pro ostravsko-opavsko

Diecéze ostravsko-opavská má nového pomocného biskupa. V pátek oznámil papežský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza jmenování současného generálního vikáře diecéze Mons. Martina Davida, uvedl web diecéze.

Události byl přítomen diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz, který o jmenování pomocného biskupa požádal papeže koncem loňského roku. K tomuto kroku jej vedl jeho zdravotní stav a zvážení fyzických možností. Současně se přítomným věřícím představil také nově jmenovaný pomocný biskup Mons. Martin David.

Pomocný neboli také světící biskup je nejbližším spolupracovníkem diecézního biskupa v jeho pastýřské službě. Svou službu má vykonávat a ve všech záležitostech postupovat v plném souladu s ním. Pomocný biskup má svému diecéznímu biskupovi prokazovat vždy poslušnost a úctu.

Papež se setkal s katolicko-muslimskou delegací z Británie

S anglickým kardinálem Vincentem Nicholsem a čtyřmi muslimskými duchovními vůdci z Velké Británie se ve středu setkal papež František. Delegace přijela do Vatikánu upozornit na hluboce zakořeněné pozitivní mezináboženské vztahy mezi odlišnými religiózními komunitami ve dnešní Británii.

V uplynulých třech dekádách kardinál Nichols a ostatní katoličtí představitelé pracovali na rozvoji pevných vztahů s místními muslimskými komunitami. Kromě jiného se například podařilo ustanovit sdílenou potravinovou banku pro lidi v nouzi a zajistit integraci nově příchozích rodin uprchlíků.

Syed Ali Raza Rizvi řekl, že „když lidé vidí, že náboženští vůdci drží pohromadě“, ukazuje to jasně, že „činy několika zločinců jsou odlišné od toho, co oni říkají“. Společný postoj je podle něj „velmi pozitivní reflexí“, která ukazuje, že víra nerozděluje, ale naopak spíše stmeluje lidi.

 

Keňský biskup varoval proti využívání církve v politice

Před zneužíváním církve pro politické účely varoval keňský biskup Maurice Crowley. Podle něj církev nesmí být místem, kde politici přesvědčují křesťany, aby jim dali svůj hlas. Přitom někteří z nich navíc nepatří k žádné víře a ani nevěří v Boha. „Vím dobře, co se děje ve většině kostelů v našem regionu a žádám vás moji bratři, abyste se vyhnuli vůdcům, kteří zneužívají církev,“ řekl biskup.

Dále se obrátil na věřící s prosbou, aby žili v harmonii a vyhnuli se povolebnímu násilí, jako se tomu stalo v letech 2007-2008. Prohlásil, že církev musí být v popředí v modlitbách za mír.
Keňa se nesmí vrátit do roku 2007, kdy naši lidé ztratili životy a ostatní zůstali bez domova. Místo toho je třeba se sjednotit a bojovat za lepší Keňu,“ dodal Crowley.

Smíření s Knežským bratrstvem je opět kousek blíž

Papež František umožnil ordinářům, aby udělovali dovolení k svatbě pro věřící, kteří se účastní liturgií sloužených členy tradicionalistického Kněžského bratrstva sv. Pia X. Opatření má uklidnit svědomí věřících ohledně platnosti jejich manželství, ačkoliv se připomíná, že se bratrstvo v současnosti nachází v nelegitimní právní situaci. Nové dovolení je obsaženo v dopise schváleném papežem Františkem a rozeslaném všem předsedům biskupských konferencí. 

Pokud je to možné, deleguje místní ordinář řádného kněze, aby při svatbách přijímal manželský slib snoubenců, a to na začátku mše svaté, jak se to odehrává ve starém ritu. Následuje pak mše svatá slavená knězem bratrstva. „Jsme si jisti, že se tímto způsobem mohou odstranit překážky ve svědomí věřících, kteří patří k FSSPX (Kněžské bratrstvo), a nejistotu ohledně platnosti svátosti manželství, a že se zároveň uspíší cesta k plnému institucionálnímu urovnání,“ píší autoři listu.