Papež František na fóru TED Talk

Budoucnost jsi ty – takové bylo hlavní téma globálního inspiračního fóra TED Talk, kterého se prostřednictvím video poselství zúčastnil také papež František. Jeho vystoupení se promítalo na setkání TED Talk v kanadském Vancouveru a bylo tlumočeno do 22 jazyků.

František hovořil hlavně o svém velkém tématu - solidaritě. Podle něj nelze solidaritu redukovat pouze na sociální práci. Solidarity by se měla stát základním postojem v politice, ekonomice a vědě a také základem vztahů mezi lidmi a národy. Pouze prostřednictvím vzdělávání lidí směrem k opravdové solidaritě bude možné překonat „kulturu vytváření odpadu“, která se netýká jenom jídla a zboží, ale především lidí, kteří jsou vytlačeni na okraj naším techno-ekonomickým systémem.

Budoucí biskup Martin David představil svůj znak a heslo

Generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David ve čtvrtek představil svůj biskupský znak a heslo. Oba tradiční symboly biskupské služby bude používat po svém biskupském svěcení, které přijme v neděli 28. května v ostravské katedrále Božského Spasitele.

"Hlavní symboly na znaku jsou dva – hvězda a písmeno M. Hvězda je symbol mariánský – Maria, Hvězda jitřní – a připomíná mé datum narození a čtyři mariánské kostely mého života: farní kostel v Ženklavě, kde jsem byl pokřtěn, kostel ve Veřovicích, kde jsem přijal svátost biřmování, konkatedrálu Panny Marie v Opavě – místo jáhenského svěcení i první farnost, kde jsem působil jako kaplan a pak je to kostel ve Stěbořicích, kde jsem byl farářem,“ popsal Martin David. Za biskupské heslo zvolil větu z prologu Janova evangelia „Slovo se stalo tělem.“ (J 1,14)

Filipínští jezuité evangelizují hudbou

Stovky mladých Filipínců se uplynulý víkend sešly v Manile na akci plné hudby, tance a osobních vyznání. Festival, který už druhým rokem organizují tamější jezuité, se především skládá z vystoupení mladých křesťanských kapel.

Přicházíme z různých komunit, různých farností, ale zde jsme sjednoceni,“ řekl Roseller Atilano, kněz a ředitel jezuitského úřadu pro hudbu. Dodal, že festival má za sebou letos teprve druhý ročník, ale „věří, že bude každý rok větší a větší“. Atilano uvedl, že letošní ročník přilákal stovky mladých lidí z nejrůznějších vrstev v hlavním městě, včetně kněží, seminaristů a řádových sester.

 

Z papežovy cesty do Egypta

Papež uctil v Káhiře spolu s pravoslavnými patriarchy památku 29 koptských křesťanů, kteří zde byli zabiti při sebevražedném atentátu v prosinci loňského roku. Krev mučedníků podle římského biskupa sjednocuje církev. V pátek také František s koptským papežem Theodorem II. podepsal deklaraci, která mimo jiné vzájemně uznává křest církví.

Koptové jsou dědici prvních křesťanů na severu Afriky, kteří se obrátili v apoštolských dobách. Svůj křesťanský původ odvozují od kázání evangelisty Marka. Koptská katolická církev tvoří největší křesťanské společenství v Egyptě a má téměř 200 tisíc členů, což je méně než půl procenta populace.

 

V rámci své návštěvy také vystoupil na mezinárodní mírové konferenci pořádané přední muslimskou univerzitou Al-Azhar v Káhiře. Právě tato univerzita, která bývá považována v muslimském sunnitském prostředí za jednu z nejvyšších autorit, si klade za cíl bojovat proti extremistické interpretaci islámu.

Jak uvedl imám Ahmed Al-Tajíb, základním etickým pravidlem v náboženství je lidské bratrství, vzájemné porozumění a milosrdenství. Papež František, který nazval imáma „svým bratrem“, ve svém vystoupení popsal tři hlavní zásady pro dialog mezi kulturami a náboženstvími: (1) neobětovat svou vlastní identitu, (2) chápat druhého jako společníka na cestě, nikoliv jako nepřítele a (3) být upřímný, aby se dialog vedl s láskou k pravdě a nikdy s postranními úmysly.

Součástí návštěvy bylo i setkání s egyptskými křesťany a slavnostní mše. V homilii papež Egypťany povzbuzoval k vytrvalosti. „Plni radosti, odvahy a víry se nyní vrátíte do svého Jeruzaléma, tedy do svého každodenního života, ke svým rodinám, ke svojí práci a ke svojí drahé vlasti, naplněni radostí, odvahou a vírou. Nebojte se otevřít svoje srdce světlu Vzkříšeného Pána a nechte ho proměnit vaši nejistotu v pozitivní sílu pro vás i pro druhé. Nebojte se milovat všechny, přátele i nepřátele, protože život v lásce je silou a pokladem věřícího!“ uzavřel papež František.