Stanovisko České biskupské konference k probíhající vládní krizi

Bratři a sestry, milí spoluobčané,

dobře chápeme rozhořčení společnosti nad současnou závažnou politickou situací v naší zemi. Aktuální dění v České republice doprovázíme modlitbou a žehnáme všem, kterým leží na srdci blaho naší země. Věřící vyzýváme k modlitbě za vyřešení současné vládní krize a chceme všechny ujistit, že podporujeme myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti při vědomí, že vládnout znamená sloužit. 

Čeští a moravští biskupové
(Cirkev.cz)

Přijďte na koncert k památce kardinála Vlka

ZÍTRA: Ve středu 17. května 2017 proběhne Koncert pro kardinála, vzpomínkové hudební setkání připomínající zesnulého kardinála Miloslava Vlka. Na tuto akci můžete zavítat do pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Zazní dílo Jana Zástěry Korunovace českých králů, což je oratorium pro sbor, sólisty a orchestr na slova Korunovačního řádu českých králů dle Karla IV. Účinkují: Hudba Hradní stráže a Policie ČR Miroslava Časarová, Bronislava Smržová, soprán Václav Cikánek, tenor, František Zahradníček, bas; Kühnův smíšený sbor. Dirigent: plk. Jan Zástěra.

Vstupné dobrovolné.
Další informace naleznete v pozvánce.

Zveřejněno logo Světového dne mládeže v Panamě

Pořadatelé Světového dne mládeže, který se uskuteční 22. – 27. ledna 2019 v Panamě, zveřejnili logo akce. Autorkou je dvacetiletá studentka architektury Ambar Calvová.

Logo navazuje na motto Světového dne mládeže, jímž jsou slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 1,38). V pravé části grafického návrhu je proto znázorněna Matka Boží v momentu, kdy vyslovuje souhlas s Božím plánem. Symbolická korunka pěti bodů nad její hlavou představuje mladé lidi z pěti kontinentů.

Kromě kříže je na logu znázorněna také silueta Panamské šíje. Propojením linií se zde objeví i obrys Panamského průplavu.

 

Papežské ocenění pro Tomáše Halíka

Tomáš Halík obdrží letošní cenu Per artem ad Deum (Uměním k Bohu), kterou každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu za vynikající zásluhy v oblasti kultury, zejména za podporu dialogu mezi kulturami. Toto ocenění obdrželi v minulosti např. režisér Krzysztof Zanussi či skladatelé Krzysztof Penderecki a Arvo Pärt.

Papežskou radu pro kulturu zřídil v roce 1982 papež Jan Pavel II. a v současnosti ji vede kardinál Giafranco Ravasi, s nímž Tomáš Halík společně přednášel v rámci iniciativy Benedikta XVI., nazvané „Nádvoří národů“. Jejím cílem je, aby se světská kultura stále více otevírala evangeliu a aby se vědci, literáti a umělci cítili být církví povoláváni k pravdě, dobru a kráse.

Náboženští představitelé proti zneužívání dětí

Zhruba 430 zástupců světových náboženství ze 70 zemí se setkalo na konferenci v Panamě, aby hledali způsoby, jak chránit mladé lidi před násilím ze strany gangů, organizovaného zločinu a násilného extremismu a také, jak zabránit sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí.

Delegáti Globální sítě náboženských představitelů za práva dětí podepsali prohlášení, ve kterém se zavázali k úsilí osvobodit svět od násilí zaměřeného na děti.

Chilský katolický kněz a šéf organizačního výboru Sidney Fones uvedl: „Je třeba pochopit, že všichni lidé mají roli při zajištění míru ve světě a bezpečnosti dětí. Naší nadějí je, že myšlenky a výsledky tohoto setkání budou generovat praktické a smysluplné aktivity na ochranu dětí.“

Globální síť náboženských představitelů za práva dětí vznikla v roce 2000 a jejími členy jsou zástupci judaismu, islámu, křesťanství a buddhismu. Konference se účastnili také zástupci OSN.