Papež František: Církev nebude tolerovat zneužívání nezletilých

Svatý otec na prvním plenárním zasedání nově zřízené komise prohlásil, že církev přijme ve vztahu k viníkům co nejpřísnější opatření. „Znovu potvrzuji, že církev na všech úrovních přijme co nejpřísnější opatření vůči těm, kteří se zpronevěřili svému povolání a zneužívali Boží děti,“ řekl papež František.

Papež zdůraznil, že disciplinární opatření se budou týkat všech, kteří pracují v církevních institucích, zejména však biskupů, kněžích a řeholníků, kteří mají primární zodpovědnost. Týká se to tedy především těch, kteří byli povoláni Pánem nabídnout svůj život službě v církvi, což zahrnuje „neúnavnou ochranu všech zranitelných skupin dětí, mladých lidí a dospělých“, řekl papež.

Podle Svatého otce jsou skandály týkající se sexuálního zneužívání naprostým zlem pro celé lidstvo, přičemž je to velmi bolestivá zkušenost i pro samotnou církev. „Jsme zdrceni případy zneužíváními spáchané duchovními, kteří by měli patřit mezi nejdůvěryhodnější osoby. Řekněme zcela jasně, že sexuální zneužívání je strašlivý hřích, který je naprosto neslučitelný s tím, co nás učí Kristus a církev,“ prohlásil.

(Církev.cz/ Rádio Vaticana)

 Českou charitu a hospic ocenil Evropský parlament

Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, získaly letos za Českou republiku organizace Charita ČR a mobilní hospic Strom života. 18. září ocenění převzali generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka a ředitelka Stromu života Marie Ryšková.

„Děkuji za udělení této ceny, které si velmi vážíme. Vnímám ji jako ocenění služby všech více než sedmi tisíc našich zaměstnanců a velkého množství dobrovolníků. Zvláště těch, kteří vykonávají každý den namáhavou a vyčerpávající práci,“ řekl v pražském Evropském domě generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka.

Mobilní hospic Strom života poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.

Cenu evropského občana - CIVI EUROPAEO PRAEMIUM - uděluje Evropský parlament od roku 2008 za prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty listiny základních práv EU.

(EP/Církev.cz)

Zástupci Libereckého kraje se sešli s kněžími 

Historicky první setkání římskokatolických duchovních působících ve farnostech na území Libereckého kraje s jeho představiteli se uskutečnilo 18. září v budově Krajského úřadu v Liberci. Tématem schůzky, které se mj. účastnil liberecký hejtman Martin Půta a generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek, byla památková péče, církevní památky a možnosti spolupráce v rámci cestovního ruchu.

Duchovní ocenili především lidskou rovinu setkání, to, že se mohli s představiteli kraje takto osobně vůbec setkat a sedět s nimi tzv. u jednoho stolu. Další ze společných setkání by se mohlo uskutečnit příští rok. 

 


(Andrea Fulková, Krajský úřad Libereckého kraje / Církev.cz)

Vatikán: Právo na život a náboženská svoboda jsou základní pilíře míru

Vlády by se měly více zasadit o eliminaci válek, o ochranu lidské důstojnosti a měly by více usilovat o bezjaderný svět. Prohlásil to vatikánský sekretář pro mezinárodní vztahy arcibiskup Paul Gallagher na zasedání Valného shromáždění OSN. Dále řekl, že právo na život a náboženská svoboda představují základní pilíře míru a rozvoje a jsou zdrojem všech ostatních práv. Souhrn podstatných bodů jeho projevu je k dispozici zde