Následující dny se můžeme utíkat zvláště ke svatému Václavovi, ochránci české země. Zejména pak ve Staré Boleslavi, Praze, Olomouci, Budči u Zákolan či v Římě a obecně v chrámech, kde se bude slavit patrocinium.


(Člověk a víra/Církev.cz)

Středa 27. září

14.00 Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české (začátek v kostele Všech svatých a ve svatovítské katedrále na Pražském hradě; na konci se lidé připojí ke Svatováclavskému duch. zastavení)

17.00  Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze

18:30 Projekce ukázek z prvního československého historického velkofilmu "Svatý Václav" (1929) v Casa del Cinema v římském parku Villa Borghese.

19.00  Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem – průvod do Staré Boleslavi

20.00  Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

Čtvrtek 28. září

7.00  Mše svatá na hrobě sv. Václava ve Svatovítské katedrále v Praze

8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00  Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi

10.00 Poutní mše svatá v katedrále sv. Václava v Olomouci

14.00  Modlitba za národ u Palladia země české v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi

28. září 2017 je významné datum mj. i pro olomouckou arcidiecézi, která slaví nejen patrocinium své katedrály a je dějištěm pouti veřejných činitelů, ale věřící si letos připomenou i 240 let od povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství a 25 let ode dne, kdy byl Jan Graubner jmenován arcibiskupem. Tedy ve čtvrtek tu proběhnou rovnou čtyři oslavy v jeden den! 

17.00 Svatováclavská mše v bazilice sv. Petra u oltáře u katedry. Mše bude hudebně doprovázena sborem studentů z českobudějovického gymnázia J. V. Jirsíka.

18.00  Mše svatá ve Svatovítské katedrále v Praze

Svatováclavské slavnosti – celodenní program pro rodiny s dětmi na Budči u Zákolan

Sobota 30. září

10.30  Poutní slavnost ke cti sv. Václava na Budči u Zákolan

Od pondělí 25. září do soboty 30. října jste zváni na výstavu Kníže Václav – křesťan, rytíř a státník / Karlova legenda o sv. Václavu v Kočárovně v Brandýse nad Labem.