Vatikánský synodní web je k dispozici v italské a anglické jazykové mutaci. 

Vzhledem k blížícímu se setkání biskupů je velmi důležitý dotazník o životě mládeže ve světě a o jejích hodnotách (ten má navíc ještě např. němčinu, španělštinu či francouzštinu). Jeho vyplnění zabere pár minut. 
 
Na webu však můžete najít i řadu svědectví mladých o jejich životě a víře a přehled papežských dokumentů nebo projevů, které se mládeže týkají. Zvlášť se doporučuje dopis papeže Františka mladým lidem z ledna 2017. 
 

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Jak uvádí Generální sekretariát biskupské synody, stránky http: //youth.synod2018.va mají umožnit mladým lidem z celého světa aktivně se zapojit do přípravy synody.

Ve dnech 19. – 24. března 2018 se navíc v Římě setkají sami mladí lidé z celého světa, aby diskutovali o svých očekáváních, tužbách, ale i obavách nebo starostech. Budou pozváni zástupci biskupských konferencí, institutů zasvěceného života, bohosloveckých seminářů, církevních hnutí, nekatolických církví nebo jiných náboženství.

Účastnit se budou i reprezentanti akademického prostředí, světa kultury, sportu, práce, umění a „toho světa mladých, který se nachází na nejzazších existenciálních periferiích“, stejně jako další odborníci, kteří s mládeží pracují. 

Výsledky z tohoto přípravného setkání budou předány synodním otcům - stejně jako výsledky českého Celostátního fóra mládeže