(Re)thinking Europe: Ve Vatikánu začala konference o společné evropské budoucnosti

Stovky vysoce postavených evropských politiků, představitelů církve, zástupců akademické sféry i nevládních organizací se sešlo na konferenci (Re)thinking Europe, která se koná od pátku 27. října do neděle 29. října ve Vatikánu. Cílem konference je dialog mezi církví a politickou reprezentací o zásadních problémech, kterým v současné době čelí Evropa,  a o tom, jak může církev a křesťanství přispět ke společné evropské budoucnosti.

Setkání vzešlo z iniciativy papeže Františka a biskupů COMECE v čele s kardinálem Reinhardem Marxem. „Toto setkání je především dialog. Nebylo zamýšleno jako kongres, kde budou jednotliví mluvčí prezentovat svoje příspěvky posluchačům. Bude to dialog mezi lidmi s rozdílnými zodpovědnostmi, kteří ale sdílí společný závazek pracovat pro společnou Evropu,“ řekl generální sekretář COMECE Olivier Poquillon.

Prezident COMECE kardinál Reinhard Marx ve své úvodní promluvě nastínil výzvy, kterým Evropa v současné době čelí. Podle něj se jedná především o klimatické změny a s tím související potřebu změny životního stylu. Dále pak to jsou změny v pracovním světě způsobené digitalizací a robotizací a vysoká nezaměstnanost mladých. A jako poslední téma zmínil uprchlickou krizi, která vyžaduje hlubší hledání řešení a odpovědí. 

Portál Církev.cz přinesl překlad rozhovoru s Generálním sekretářem Komise biskupských konferencí Evropského společenství Olivierem Poquillonem na téma úlohy církve v současném světě a v Evropě. 

(Foto: Tomáš Tetiva/ČBK)

Papež hovořil s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice

„Dobrý den! Nebo dobrý večer, protože když je člověk ve vesmíru, nikdy neví,“ zahájil rozhovor papež. Během dvaceti minut pokládat otázky třem Američanům, dvěma Rusům a jednomu Italovi, kteří dohromady tvoří 53. misi Mezinárodní vesmírné stanice.Dvacetiminutový rozhovor, který byl přenášen živě do celého světa, se dotýkal hlubokých lidských otázek, mezi nimiž bylo například téma lásky nebo zdroje radosti.

Prvním papežem, který volal do vesmíru, byl Františkův předchůdce Benedikt XVI. V roce 2011 se kosmonautů mimo jiné ptal na problémy Země, změny životního prostředí a budoucnost planety.

„Co mi dává největší radost je každý den to, že se mohu dívat ven a vidět Boží stvoření z jeho perspektivy. Lidé nemohou přijít sem nahoru a vidět tu nepopsatelnou krásu Země, aniž by se to dotklo jejich duše,“ řekl během rozhovoru americký kosmonaut Randy Bresnik. Při pohledu za Zemi dodal: „Nejsou tam žádné hranice, není tam žádný konflikt – je pokojná. Vidíte tenkou atmosféru a uvědomíte si, jak je křehká naše zdejší existence.“

Právě na tuto křehkost zareagoval papež František: „Vám se podařilo vyjádřit, že Země je příliš křehká. Je to chvíle, která pomíjí, 10 km za vteřinu (rychlost pohybu ISS – pozn. red.) Je to křehká skutečnost, jemná atmosféra takže se může zničit. A vy jste se na ni díval Božíma očima.“


(Videozáznam rozhovoru: Vatikán/ČBK)

V Mnichově zahájí proces blahořečení teologa Guardiniho a novináře Gerlicha

V sobotu 16. prosince bude v Mnichově zahájena diecézní fáze procesu blahořečení teologa Romana Guardiniho a historika a novináře Fritze Michaela Gerlicha.

Fritz Michael Gerlich (1883-1934) byl historikem a novinářem. Ve 20. letech působil jako šéfredaktor deníku Münchner Neuesten Nachrichten, předchůdce současných Süddeutschen Zeitung. Jako vydavatel vystupoval proti nacismu a stal se jedním z nejostřejších Hitlerových kritiků. Po seznámení se s  mystičkou Terezií Neumannovou konvertoval ke katolicismu a svůj odpor vůči nacismu začal stavět na sociálním učení církve. Kvůli svým postojům byl roku 1933 uvězněn, následně převezen do koncentračního tábora Dachau, kde byl zavražděn.

 Guardini vedl hnutí mládeže Quickborn, které se stalo zdrojem inspirace pro skupinu Bílá růže. Ta se rozhodla nenásilně oponovat nacistickému režimu, její přední členové byli následně popraveni. Později přednášel filosofii náboženství v Berlíně, Tübingenu a Mnichově. Zdravotní problémy mu v roce 1962 znemožnily nadále vyučovat a účastnit se 2. vatikánského koncilu. Jeho myšlenky liturgické obnovy byly však výrazným zdrojem inspirace, především kniha „Duch liturgie“. Guardini zemřel 1. října 1968. Mezi jeho díla se řadí také série promluv s názvem „Pán“.

Papež František na cestě po Asii 

Papež František aktuálně pobývá v Barmě (6. – 30. listopadu); ihned poté, ve dnech 30. listopadu – 2. prosince, navštíví Bangladéš. Toto putování bude již 21. zahraniční cestou papeže Františka a 7. cestou do Asie.

111. plenární zasedání ČBK v Praze: Hledáme cesty šíření radostné zvěsti a ochrany člověka

Pražské arcibiskupství hostilo ve dnech 23.-25. října 2017 111. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK). Čeští a moravští biskupové i zástupci řádů projednali body týkající se života církve, setkali se řediteli diecézních Charit z celé ČR a v rámci studijního dne věnovali dnešní den problematice katolického církevního školství, výuky náboženství na školách a farní katecheze. Podrobný zápis z jednání přinesl web Církev.cz

Řád sv. Řehoře Velikého má další dva držitele v ČR

Nedlouho po svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi se ocenění své práce pro římskokatolickou církev dočkali další dva lidé z ČR: Jiří Uher a Jan Štěpančík ze Sekretariátu České biskupské konference jsou rytíři Papežského rytířského řádu sv. Řehoře Velikého.

Tímto způsobem byli oceněni za dlouholetou kvalitní, kreativní a obětavou práci pro římskokatolickou církev v ČR. Dva noví rytíři se zařadili do skupiny 22 předchůdců, kterým se tento typ ocenění dostalo.