Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,

obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.

Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.                                                                   

Vaši biskupové

 

 

Ve filipínské katedrále se slavila první mše po osvobození od teroristů

V katedrále Panny Marie ve filipínském městě Marawi se v neděli slavila první mše po osvobození města, které čtyři měsíce okupovala teroristická skupina Maute napojená na tzv. Islámský stát (IS). Vládní síly dobyly město zhruba před měsícem, před dvěma týdny pak armáda osvobodila i katolického kněze Teresita ‘Chita’ Suganoba, který byl s dalšími lidmi po celou dobu v zajetí.

Ozbrojenci z teroristické skupiny Maute zaútočili na katedrálu Panny Marie Pomocnice křesťanů v Marawi na ostrově Mindanao v květnu tohoto roku. Konflikt s vládními silami nakonec zdevastoval celé město s převážně muslimskou populací.

Příští Světový den sdělovacích prostředků bude věnován falešným zprávám

Příští Světový den sdělovacích prostředků, který si církev připomene 13. května 2018, bude věnován pravdě a tzv. fake news neboli falešným zprávám. Papež František vydá k této příležitosti koncem ledna své poselství.

„Pravda vás osvobodí. (Jan 8,32) Falešné zprávy a žurnalistika míru.“ Takové je téma 52. Světového dne sdělovacích prostředků, který si katolická církev připomene 13. května 2018. Informaci přineslo vatikánské tiskové středisko.

„Fake news je zpráva podobná pravdě, ale neověřená, a právě proto je nebezpečná, protože hned nevypadá jako pravdě vzdálená,“ vysvětlil dále šéf vatikánských médií Dario Viganò. „Ve světě digitálních médií se tento prvek stále více šíří a šíří se také ze strategických hledisek. Týká se témat, které mají silný emoční dopad nebo které se zveřejní těsně před nějakou událostí, například volbami,“dodal. Jenom díky pravdě však může být člověk svobodný.  

Den sdělovacích prostředků byl jako jediný světový den ustanovený 2. vatikánským koncilem (dokument Inter Mirifica, 1963). V mnoha zemích se připomíná v neděli před Letnicemi. Poselství papeže k tomuto dni bývá publikováno v den památky patrona novinářů sv. Františka Saleského, 24. ledna.

Papež František se modlí za oběti střelby v Las Vegas

Papež František zaslal soustrastný telegram do USA kvůli střelbě v Las Vegas, kde došlo k nejhoršímu masovému zabití střelnou zbraní v historii země. Svatý otec v něm prostřednictvím státního sekretáře Petra Parolina vyjádřil svůj hluboký zármutek a ujistil všechny zasažené touto tragédií o své duchovní blízkosti.

„Papež František je hluboce zarmoucen a ujišťuje o své duchovní blízkosti všechny, kteří jsou zasaženi touto nesmyslnou tragédií. Oceňuje práci policie a všech záchranářů a slibuje, že se bude modlit za zraněné a za všechny, kteří při útoku zemřeli, a svěřuje je milosrdné lásce Boha Všemohoucího,“ uvádí se v telegramu, jehož adresátem je biskup Las Vegas Joseph Pepe.