Vychází kniha Přátelské odpovědi kritikům Amoris Laetitia

V Itálii vychází kniha filozofa a politika Rocca Buttiglioneho Přátelské odpovědi kritikům Amoris Laetitia. Autor v ní odpovídá na pochybnosti, které vyvstaly po publikaci poslední exhortace papeže Františka o lásce v rodině. Předmluvu napsal bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry Gerhard Ludwig Müller.

Dílo není oficiálním církevním dokumentem, představuje spíše příspěvek do současné debaty. „Tato kniha je vážným příspěvkem k poklidným diskuzím a jednotě církve,“ píše vydavatel o italském titulu Risposte amichevoli ai critici di Amoris Laetitia (Edizioni Ares, 2017). Kniha reaguje na kritiku některých teologů a církevních představitelů, která zazněla po vydání apoštolské exhortace o rodině, zejména v otázce rozvedených a nově sezdaných věřících, zda mohou v některých případech přistupovat k eucharistii.

Na sochy pro Velehrad poslali lidé už čtvrt milionu

Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Metoděje v poutním areálu na Velehradě vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké, pokračuje. Na kontě se k dvacátému listopadu sešlo téměř čtvrt milionu korun.

Většina sumy, přes 191 tisíc korun, se podle něj sešla přímo na sbírkovém kontě. Dalších 57 tisíc lidé věnovali do pokladniček, které byly během turistické sezóny umístěné v kapli Cyrilka na Velehradě a v kryptě olomoucké katedrály. Část peněz již také byla použita na úhradu vytěženého kamene.

Návštěva papeže Františka v Barmě

Druhý den své návštěvy Asie Papež František odletěl z Rangúnu do barmského hlavního města Neipyijtu, kde se setkal s prezidentem Tchin Ťjoem, ministryní zahraničí a nositelkou Nobelovy ceny míru Su Tij i dalšími představiteli politického života a zúčastnil se mezináboženského setkání. Poté se vrátil zpět do Rangúnu, kde bude zítra sloužit mši svatou a setká se s tamějšími biskupy.

Ve svém prvním veřejném projevu v Barmě papež František povzbudil Barmánce k "náročnému procesu budování míru a národnímu usmíření". Podle něj toho lze dosáhnout jen prostřednictvím "prosazování spravedlnosti a dodržování lidských práv", v čemž mohou právě náboženští vůdci hrát zásadní roli.

Barma už delší dobu trpí náboženskými střety. Muslimská minorita prchá z převážně buddhistické země do sousedního muslimského Bangladéše před násilím, které řada mezinárodních představitelů označila za etnické čistky. 

Papež zavítal již do 9 zemí asijského kontinentu – Jordánska, Palestiny, Izraele, Turecka, Srí Lanky, Filipín, Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu.

Barma i Bangladéš jsou zeměmi s křesťanskou menšinou. Zatímco v první jmenované žijí 4% křesťanů a 1,8% katolíků (země je většinově buddhistická), v převážně muslimském Bangladéši tvoří křesťané 0,6% obyvatelstva a katolíci 0,23%.

Zemřela zakladatelka České maltézské pomoci Daisy Waldsteinová – Wartenbergová

Pánem Bohem byla 22. 11. 2017 v noci povolána na věčnost Paní, Čestná a devoční Dáma Velkokříže Suverénního řádu Maltézských rytířů, Ctihodná sestra Zdislava laického Řádu sv. Dominika, Daisy - Margareta - Waldsteinová – Wartenbergová roz. Tettzeliová.

Paní Daisy byla zakladatelka České maltézské pomoci, občanského sdružení Akce sv. Lukáše, organizovala velkou pomoc při rozsáhlé povodni na Moravě v roce 1998, za kterou pak byla Svatým otcem vyznamenána papežským řádem svatého Řehoře Velkého a o několik let později byla vyznamenána i papežským Řádem svatého Silvestra za celoživotní práci.

Česká biskupská konference s vděčností vyprošuje Paní Daisy Waldsteinové dar věčného života na přímluvu našich svatých zemských patronů, které upřímně ctila.

Ekumenická rada církví v ČR má nové předsednictvo

21. listopadu 2017 se v Praze sešlo 14. valné shromáždění Ekumenické rady církví v České republice (ERC), které si zvolilo vedení této zastřešující organizace.
Předsedou ERC se stal synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, prvním místopředsedou superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, druhým místopředsedou pak superintendent Evangelické církve augsburského vyznání v ČR Marián Čop a náhradníkem předsednictva Petr Raus, 1. místopředseda Rady Církve bratrské. 
Předsednictvo bylo zvoleno na dva roky. Římskokatolická církev je přidruženou církví ERC.