Měli by se věřící víc zapojovat do politiky? Na jaké konkrétní problémy by se měl biskupové víc zaměřit? Co se od církve v dnešní době očekává?

Možnost pokládat biskupům a České biskupské konferenci dotazy nebo podněty k zamyšlení byla jedním z hlavních přání mladých lidí, formulovaných na Fórech mládeže v roce 2017.
V rámci webu signály.cz proto vznikl otevřený prostor s názvem Fórum církve, skrze který je možné předkládat jakákoli témata Generálnímu sekretáři České biskupské konference P. Stanislavu Přibylovi. Ten je buď zpracuje sám, nebo je předá biskupům.

Stránka sama je snadno dosažitelná na adrese www.signaly.cz/forumcirkve.

Kdo se může zapojit?

Diskutovat může každý, podmínkou je pouze registrace na webu signály.cz a autorizace (ověření identity uživatele v zájmu předcházení vzniku hromadných anonymních profilů).

Členem společenství je i kardinál Dominik Duka. V případě velkého zájmu o tuto formu debaty s církevními představiteli je možné pozvat do Fóra například i diecézní biskupy a další představitele.

Vkládat je možné otázky a podněty ze všech oblastí církevního života, ze společnosti nebo jakéhokoli dalšího směru, který může být pro biskupy České republiky a naší církve důležitý. V případě (výhradně organizační) potřeby budou členové realizačního týmu Signálů diskuze moderovat.


Celostátní forum mládeže 2017. Foto: Jakub David