Sedmý den: Budovat rodinu doma i v církvi

Ex 2,1-10               Narození Mojžíše

Ž 127                     Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Žd 11,23-24           Mojžíšovi rodiče svého syna ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě.

Mt 2,13-15            Josef vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta.

  

foto: www.flicker.com, Larissa Holland, CC


 Zamyšlení

Rodina má zásadní význam pro ochranu a výchovu dětí. Bible nám popisuje dětství Mojžíše i Ježíše, kteří se od samého narození nacházeli v nebezpečí smrti kvůli vražedným nařízením rozhněvaných vládců. Tato vyprávění dokládají, jak zranitelné mohou děti být před vnějšími silami. Zároveň ukazují, jak lze vhodným zásahem maličké ochránit. Matouš nám představuje vzor otcovství, které s láskou a respektem vzhlíží k Božím příkazům, a to zejména v neklidných časech.

Písmo považuje děti za požehnání a za naději pro budoucnost. Pro žalmistu představují „šípy v ruce bohatýra“. Jako křesťané jsme všichni společně povoláni vytvářet podpůrné rodinné sítě a spoléhat se na Boží sílu k budování silných společenství, kde jsou děti chráněny a mohou se rozvíjet.

Modlitba

Dobrotivý Bože,
tys poslal svého Syna, aby se narodil v obyčejné lidské rodině,
mezi jejímiž předky byli lidé pevní ve víře i hříšníci.
Prosíme o tvé požehnání pro všechny rodiny:
v jejich domovech i v širších společenstvích.
Zvlášť prosíme za jednotu křesťanské rodiny,
aby tak svět mohl uvěřit.
Prosíme o to v Ježíšově jménu.
Amen.

 


 Na rodiny v karibském regionu má dodnes negativní vliv dědictví otrokářských časů, ale také nové faktory, mezi které patří migrace rodičů, finanční problémy a domácí násilí. Tváří v tvář této skutečnosti se církve v Karibiku usilovně snaží poskytnout podporu jádru každé rodiny i jejímu širšímu okolí.