Jsme odvážní? Mladí lidé se již potřetí mohli setkat s řeholníky

V pražském františkánském klášteře se setkalo 50 mladých lidí se zástupci z 25 řádů. Nešlo o nábor mladých lidí do řehole, ale o malý náhled do života v řádu, proto se letošní setkání jmenovalo: Jsme odvážní? Na programu večera byla mše, adorace, povídání a také přednáška o rozlišování povolání, která bude k vidění na youtube kanálu Řeholníci Spolu.

Někteří z účastníků přišli již po třetí. Z ohlasů, kterých se organizátorům dostává, bylo ceněno nejen zaměření programu, ale především autenticita a odvaha řeholníků vystoupit před mladé lidi.

Záznam přednášky o rozlišování povolání a svědectví řeholníků s odpověďmi na otázky bude k vidění na youtube kanále Řeholníci Spolu. Při té příležitosti byla také zavedena facebooková stránka Řeholníci Spolu (pro ty, kdo na FB nejsou, je možné komunikovat s týmem přes formulář na reholnici.webnode.cz.

Zdroj obrázku: Jakub Šerých - Člověk a víra, Církev.cz

Benedikt XVI.: Jsem na pouti k Domovu

Emeritní papež Benedikt XVI. zaslal krátký dopis redakci italského deníku Il Corriere della Sera. V něm odpověděl na četné dotazy čtenářů, kteří chtěli vědět, jak se mu daří v poslední části jeho pozemského života.

V dopise napsal, že mu „pomalu ubývá fyzických sil a duchovně již putuji směrem k Domovu“. Emeritní papež připustil, že „tato poslední část pozemské cesty je někdy obtížná, ale je pro mne velkým požehnáním, že jsem obklopen láskou a dobrotou, kterou jsem si ani nedokázal představit“. Na konci dopisu napsal, že ho dojal zájem lidí, kteří chtějí vědět, jak se mu daří, což je pro něj velkým povzbuzením na jeho pouti. V závěru dopisu vyjádřil všem vděčnost a ujistil je o svých modlitbách.

Benedikt XVI. rezignoval na svůj úřad v únoru 2013. V oznámení o rezignaci uvedl, že bude pokračovat ve službě církvi „skrze život zasvěcený modlitbě“. Od té doby žije ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae.

Biskupství královéhradecké ivestuje v pražském Karlíně

Diecéze investuje své prostředky proto, aby z výnosů mohla financovat svoji činnost a byla v budoucnu nezávislá na státu. Aktuálně se jedná o nemovitost - nová multifunkční budova, která je dílem slovinského architektonického ateliéru Bevk Perović Arhitekti, nabídne zhruba 70 převážně větších bytů a dále kanceláře, provozovny a prodejny v nižších patrech objektu. Celkové investiční náklady projektu, který zahrnuje cca 12.000 m2 v nadzemních podlažích a tři podlaží v podzemí, budou kolem 670 mil Kč. Stavba nového domu by mohla být zahájena na přelomu tohoto a příštího roku a s jejím dokončením se počítá v roce 2020. 

 „Jsme dlouhodobým investorem, který klade velký důraz na etický charakter investic. Pro projekt v Karlíně jsme se mimo jiné rozhodli proto, že naším partnerem je společnost, která úspěšně rozvíjí toto území a dává mu novou, přívětivou tvář,“ uvedl královéhradecký biskup Jan Vokál

Mons. Zdenek Wasserbauer přijme v květnu biskupské svěcení

V sobotu 19. května 2018 se při mši svaté v 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční biskupské svěcení Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera,Th.D., nynějšího generálního vikáře pražské arcidiecéze. Novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze ho 23. ledna jmenoval Svatý otec František.

Jako titulární biskupský stolec přidělil papež František Mons. Wasserbauerovi Butrintskou diecézi (Dioecesis Buthrotia). Toto dávné biskupství na jihu dnešní Albánie při hranici s Řeckem patřilo do poloviny 8. století do římského patriarchátu a posléze přešlo pod Konstantinopolský patriarchát. 

Zdroj obrázku: Jakub Šerých - Člověk a víra/Církev.cz

Lurdy: Církev uznala už sedmdesátý zázrak

V neděli 11. února oznámil biskup diecéze Beauvais Jacques Benoit-Gonin oficiální uznání zázraku týkající se uzdravení františkánské řeholnice Bernadette Moriauové, která po mnoho let trpěla těžkou paralýzou. Je to už sedmdesátý zázrak v Lurdech, který církev oficiálně uznala.

Sedmdesátiletá řádová sestra trpěla desítky let postižením míchy (syndromem caudae equinae) a od roku 1987 už nemohla chodit. Samotný zázrak se stal 11. července 2008 a byl vyhlášený o deset let později na den svátku Panny Marie z Lurd (11. února) při příležitosti 160. výročí zjevení Panny Marie vizionářce Bernadettě Soubirousové.

Případem zázračného uzdravení se zabývala odborná komise na výročním zasedání Mezinárodního lékařského výboru v listopadu 2016. S výjimkou jednoho hlasu dospěli všichni členové konsilia k závěru, že uzdravení sestry Moriauové "zůstává nevysvětlitelné při stávajícím stavu našich vědeckých poznatků".

Zdroj obrázku: Christopher O'Byrne/Církev.cz)

Další z nedávno potvrzených zázraků se připisuje papeži Pavlu VI. a šlo o zázračné zachránění dítěte i matky během velmi rizikového těhotenství. 6. února 2018 biskupové a kardinálové Vatikánské kongregace pro blahořečení a svatořečení jednohlasně potvrdili zázrak. Pavel VI. byl již blahořečen a to na základě zázraku uzdravení plodu z roku 2001.

Mše svatá u příležitosti povýšení chrámu v Hejnicích na Národní kulturní památku

17. února 2018 proběhne v kostele Navštívení Panny Marie od 16.30 hodin slavnostní mše svatá při příležitosti povýšení hejnického poutního chrámu na národní kulturní památku. Při mši sv. bude mimořádně vystaven originál Panny Marie Hejnické. V 18 hodin začne přednáška v Klášteře Hejnice dr. Milana Svobody z Katedry historie TUL na téma: Panna Maria sličná i uzdravující aneb Zázračná uzdravení v Hejnicích. Více informací je k dispozici na stránkách litoměřického biskupství.