Zemřel literární kritik Jaroslav Med

 Ve středu 14. února 2018 zemřel literární kritik, historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog Jaroslav Med. 

Med se narodil 19. dubna 1932 v Havlíčkově Brodě, knihovnictví, český jazyk a literaturu studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (absolutorium v roce 1957). Dále mj. působil jako pedagog na Filozofické a Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy či byl předsedou redakční rady Perspektiv (příloha KT). Oblastí jeho vědeckého zájmu byla česká literatura z přelomu 19.–20. století a křesťansky orientovaná poezie a próza.

Poslední rozloučení s Jaroslavem Medem proběhne ve středu 28. února od 14.30 v bazilice sv. Markéty na pražském Břevnově.

A jak na pana docenta vzpomínají kolegové, prof. Zdeněk Beneš a prof. Jiří Kuthan? Můžete si přečíst na webu KTF UK. Jaroslava Meda si můžete připomenout i např. prostřednictvím pořadů Krasohled TV Noe, naleznete je v archivu stanice zde (od cca 1.45) a zde (od cca 10.15).


Zdroj obrázku: Miloš Doležal/Církev.cz

Přihlásit ke studiu na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy se můžete do konce února

 Je možno vybírat mezi denní či dálkovou formou studia v oblastech např. Katolická teologie, Aplikovaná etika, Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury.

Více informací je k dispozici na http://www.ktf.cuni.cz.

Papež vyzval věřící na Popeleční středu: Zastav se! Pohleď! Vrať se!

Podle starobylé tradice slavil papež František Popeleční středu na jednom ze sedmi vrcholků Říma – Aventinu. Věřící se nejdříve shromáždili v benediktýnském kostele sv. Anselma a odtud pokračovali v kajícím procesí do dominikánské baziliky sv. Sabiny, kde byla sloužena mše svatá. Ve své promluvě papež František shrnul své poselství na počátku postní doby do tří slov: Zastav se! Pohleď! Vrať se!

Zastav se!
Svatý otec vyzval věřící k pozastavení v této uspěchané době plné nesmyslného shonu, která naplňuje lidskou duši hořkostí a pocitem, že tato cesta nikam nevede. Ve své homilii vybídl, aby se lidé zbavili vnucené povinnosti žít tímto uspěchaným životem, který rozptyluje, rozděluje a ničí rodiny, omezuje čas na přátele a na vděčnost Bohu.

„Je důležité, abychom se zbavili pocitu, že musíme být stále viděni a nezapomínali na svoji intimitu a usebrání. Abychom se zastavili před nadřazeným pohledem na druhé a pohrdavým komentářem, kde chybí úcta a respekt k druhým, obzvláště k těm nejzranitelnějším a těm, kteří jsou ponořeni do hříchu a pochybení,“ prohlásil papež František.

Pohleď!
V další části svého rozjímání papež upozornil na tváře blízkých, ve kterých se lidé setkávají se samotným Bohem. Svatý otec vyzval věřící, aby hleděli a rozjímali o tváři Ukřižované Lásky, která nepřestává být nositelkou naděje, podává ruku těm, kteří se cítí být ukřižováni a zažívají ve svých životech pády a zklamání.

„Abychom rozjímali o konkrétní tváři Krista ukřižovaného z lásky ke všem bez výjimky. Abychom pohlédli do tváře našich rodin, které se i přes všechny těžkosti snaží ze svých domovů vytvořit školou lásky. Abychom pohlédli do tváří těch, kteří litují svých hříchů a snaží se napravit svá pochybení a jít dál. Tento pohled nám pomůže přemoci nedůvěru a apatii a nabádá nás volat: Boží království je možné!“ vyzval papež František.

Vrať se!
Vrať se do domu svého Otce, beze strachu do toužebné a otevřené náruče milosrdného Otce, který tě očekává, povzbudil Svatý otec věřící v závěru své homilie. Papež František vyzval, aby lidé nechali Pána uzdravit rány hříchu, aby tak mohlo být uskutečněno proroctví Ezechiela (Ez 36,26), „dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa".

„Tato doba je příhodná na návrat domů k našemu Otci. Je důležité se Jím nechat dotknout a nezůstávat na špatné cestě, která je pouze zdrojem iluze a smutku. Bůh se nikdy neunaví nám podávat ruku, chce, abychom se k němu vrátili beze strachu a zakoušeli jeho hojivou a smírnou něhu,“ zakončil Svatý otec.

Zdroj fotografie: Mazur/catholicnews.org.uk/Církev.cz)

Vatikán přivítal návrh globální dohody o migraci

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN arcibiskup Ivan Jurkovič přivítal návrh globální dohody o migraci (Global Compact for Migration), která představuje první mezivládní dohodu zabývající se všemi aspekty migrace. Jurkovič vyzval, aby dohoda obsahovala odkaz na duchovní dimenzi člověka jako jedno ze základních lidských práv migrantů.

Návrh dohody lze podle Jurkoviče považovat za historickou událost a příležitost najít trvalé řešení, které bude odpovídat „principům solidarity a soucítění“ a bude představovat „soustředěnější a spravedlivější globální opatření“. Připomněl také slova papeže Františka, že „je povinností všech chránit nezadatelná práva uprchlíků, zajistit jejich základní svobody a respektovat jejich důstojnost“.  Zdůraznil, že se jednotlivé státy musí zasadit o ochranu obyvatel, aby se zabránilo tragédiím vynuceného přesídlení.