Šéf vatikánského Sekretariátu pro komunikaci: Jsou potřeba nová spojenectví proti fake news

24. ledna bylo ve Vatikánu zveřejněno poselství papeže Františka ke Světovému dni sdělovacích prostředků 2018: Pravda vás osvobodí. (J 8,32) Fake news a žurnalistika prosazující vytváření pokoje. Prefekt vatikánského Sekretariátu pro komunikaci Dario Viganò poskytl komentář k dokumentu v rozhovoru pro portál vaticannews.va. Překlad do češtiny zajistil web Církev.cz


(Foto D. Viganò na Velehradě: Martin Holík / Radio Proglas, Církev.cz)

Výsledky Tříkrálové sbírky

Všech 22 767 pokladniček Tříkrálové sbírky 2018 již rozpečetily a peníze z nich pod úředním dozorem sečetly místní Charity na území celé ČR. Vybralo se do nich úctyhodných 112 260 037 korun. Oproti loňsku se do pokladniček vybralo o 13 milionů korun víc. Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2018 bude znám v jarních měsících. Kromě peněz z pokladniček, kompletně sečtených 31. ledna večer, zahrne také DMS a přímé dary na sbírkový účet. 

Peníze z Tříkrálové sbírky mají pevně stanovené rozdělení, přičemž nejvíc pomáhají přímo v místě, kde se vybraly. Získávají je projekty jednotlivých charit. Z několika stovek projektů podpořených z loňské Tříkrálové sbírky jmenujme například Charitu Opava, kde nakoupili zdravotnický materiál pro klienty hospicové a ošetřovatelské služby a automobil pro terénní pečovatelskou službu.

Irské referendum o interrupci

Irská vláda připravuje na květen referendum, ve kterém občané rozhodnou, zda se zruší osmý dodatek ústavy, který až na vážné výjimky zakazuje interrupci. Předseda konzultační skupiny o bioetice Irské biskupské konference biskup Kevin Doran vyjádřil vážné výhrady, pokud zákon legalizující interrupce bude uveden do praxe. V současnosti je v Irsku interrupce legální pouze v případech, kdy je v ohrožení život matky.

„Vláda dává najevo, že pokud bude referendum úspěšné, tak přijme legislativu, která bude legalizovat interrupci bez jakýchkoliv podmínek či omezení po dobu 12 týdnů v těhotenství,“ řekl biskup Doran.

Významná poutní místa byla prohlášena za národní kulturní památky

Vláda na svém zasedání 31. 1. 2018 schválila návrh ministerstva kultury na prohlášení 19 významných poutních míst za národní kulturní památky (NKP). Ty tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa a tento statut jim uděluje vláda ČR spolu s podmínkami jejich ochrany. 

 • Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze
 • Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana
 • Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici
 • Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích
 • Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově
 • Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény
 • Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie
 • Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
 • Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově
 • Svatý kopeček u Mikulova s  poutní kaplí sv. Šebestiána
 • Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie
 • Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě
 • Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku
 • Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně
 • Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie
 • Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
 • Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže
 • Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích
 • Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné

Zpívané nešpory na Petrově

V neděli 11. února 2018 v 18.00 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově zahájena nová tradice - slavnostní zpívané nešpory.

Iniciátorem akce je Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně a ke společné modlitbě slavnostních zpívaných nešpor jsou všichni zváni každou druhou neděli v měsíci vždy od 18.00 hodin.