Na jaře v roce 2017 naši biskupové nabídli Svatému otci, aby se další Světový den mládeže (SDM) po Panamě v roce 2022 konal v Praze.

Slavení SDM na mezinárodní úrovni není jen obrovskou akcí, ale především zkušeností víry. Pro místní církev znamenají pořadatelské povinnosti nejen veliké nasazení, ale především velkou Boží milost: oživení víry, zkušenost spolupráce napříč společností a evangelizaci. SDM by byl příležitostí, jak propojit naše farnosti s ostatní společností.

Šéf Sekce pro mládež ve Vatikánu João Chagas nás vyzývá: „Nyní je třeba, abyste pamatovali na slova vašeho kardinála Tomáška: Kdo pracuje pro Boží království, dělá hodně. Kdo se modlí, dělá více, a kdo se obětuje pro Boží království, dělá nejvíce. Ať se tedy mladí lidé u vás za dar SDM v Praze modlí a obětují."

Finální rozhodnutí o místu konání SDM záleží výhradně na Svatém otci. Modleme se, aby se papež František dobře rozhodl. Jako tradičně bude oficiálně další destinace oznámena během závěrečné bohoslužby nadcházejících Světových dní, tentokrát tedy 27. ledna 2019.

Více obecných informací o Světových dnech mládeže najdete na sdm.signaly.cz


(Zdroj obrázku: Crossroad Initiative)