Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha

Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil dnes dopoledne při mši svaté se svěcením olejů v katedrále sv. Mikuláše oznámil souhlas Svatého stolce s procesem blahořečení českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. Zahájení beatifikačního procesu kněží následně oznámí ve svých farnostech s výzvou pro svědky života J. Hloucha, kteří mohou dosvědčit oprávnění jeho blahoslavení či podat svědectví proti.

Mons. ThDr. Josef Hlouch (1902 – 1972) byl devátý českobudějovický biskup (1947 – 1972). Od května 1950 ho představitelé komunistické moci internovali v jeho biskupské rezidenci. Od března 1952 pak musel pobývat mimo diecézi, do které se mohl vrátit až 9. 6. 1968, kdy se ujal svého úřadu. 

„Je mi potěšením po náležitém přezkoumání odpovědět…, že ze strany Svatého stolce nic nebrání tomu, aby proces beatifikace a kanonizace jmenovaného Služebníka Božího Josefa Hloucha mohl být dokončen,“ odpověděl Angelo kardinál Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení v dopise reagujícím na žádost biskupa Kročila z listopadu 2017. 

Získáním tohoto povolení se otvírá etapa kanonizačního procesu, v němž diecézní komise vyslechne jednotlivě všechny svědky a shromáždí svědecký materiál, který po skončeném šetření odešle Kongregaci pro svatořečení do Říma. 

Věřící jsou taktéž žádáni, aby vydali svědectví o ctnostech života Josefa Hloucha, anebo překážce, která by mohla zabránit procesu jeho svatořečení. Současně mohou poskytnout písemnou korespondenci s Josefem Hlouchem či týkající se jeho osoby. Tito svědci se mohou písemně přihlásit postulátorovi procesu prof. Martinu Weissovi.

Foto: archiv Biskupství českobudějovického

Vatikán představil závěrečný dokument pre-synody

Pre-synodní setkání, které bylo přípravou na generální shromáždění biskupské synody věnované mladým lidem, víře a rozlišování povolání, skončilo tuto sobotu ve Vatikánu. Výsledkem týdenního maratonu diskusí je závěrečný dokument, který bude sloužit jako jeden ze základních podkladů pro říjnovou synodu.

K tvorbě dokumentu přispělo více než 300 mladých lidí z celého světa, včetně dvou zástupců ČR, kteří se v uplynulém týdnu setkali v Římě. Dále se pak na něm podílelo zhruba dalších 15 tisíc mladých lidí, kteří svůj podíl vložili prostřednictvím on-line skupin na Facebooku.

Český překlad textu bude k dispozici příští týden. 

Česko má ve Vatikánu nového velvyslance

Na místo Pavla Vošalíka, který ve Vatikánu působil téměř 10 let, nastoupí kariérní diplomat Václav Kolaja. Nový velvyslanec by měl v květnu předat pověřovací listiny papeži Františkovi.

Kolaja vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí a působil v diplomatickém protokolu, odkud se přemístil do odboru politických vztahů s EU. Také má zkušenosti ze zastupitelských úřadů v Londýně, Bruselu a Washingtonu. Pracoval na postu koordinátora kybernetické bezpečnosti na MZV. Od 1. června 2016 byl náměstkem ministra zahraničních věcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí letos poprvé ocenilo sociální pracovníky

Oceněním Gratias poděkovalo letos poprvé Ministerstvo práce a sociálních věcí vybraným sociálním pracovníkům. Ze 139 nominovaných obdrželi ocenění 4 sociální pracovníci, mezi nimi i Miroslav Kadlubiec z Charity Vsetín. Ten působí v sociálních službách již patnáct let, za tu dobu pomáhal jako pečovatel, poté v psychosociální rehabilitaci, dále lidem bez domova. Nyní působí ve vsetínském Caminu, kde „pomáhá nalézt cestu lidem s duševním onemocněním“. Rozhovor s ním připravil portál Církev.cz. 

Týden kondolencí 

Kardinál Dominik Duka rozeslal v minulém týdnu hned tři kondolence. První se týkala úmrtí šesti lidí při nešťastném výbuchu v rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Druhé dvě mířili do zahraničí - do Francie po smrti četníka Arnauda Beltrameho, který se dobrovolně vyměnil za rukojmí a zemřel při teroristickém útoku, a do Ruské federace, kde při požáru v zábavním centru ve městě Kemerovo zemřelo 64 lidí, včetně dětí.  

V posledních dvou případech zaslal své kondolenční listy i papež František. Teroristický útok ve Francii, kde zemřeli čtyři lidé, odsoudil. Chci znovu odsoudit podobné násilné činy, které jen působí bolest, a vroucně žádám Pána o dar pokoje,“ uvedl Svatý otec ve svém poselství.
Pozůstalým rodinám v Kemerovu vyjádřil svou účast prostřednictvím státního sekretáře Pietra Parolina. Svěřuje zesnulé, zejména děti, které při požáru přišly o život, milosrdné lásce Boha Všemohoucího. Chce ujistit o svých modlitbách za všechny, kteří truchlí nad ztrátou svých blízkých. Dále ujišťuje o své duchovní podpoře místním úřadům a záchranářům, kteří pomáhají zraněným a pokračují v hledání pohřešovaných,“ je uvedeno Paroliniho telegramuFoto: Mazur/catholicnews.org.uk/ Církev.cz