Výsledky průzkumu mezi mladými CSM 2017 v Olomouci

Co sledují mladí věřící lidé z ČR na internetu? Jak tráví svůj volný čas? Jak praktikují svou víru? Jaké projekty a témata z oblasti církevního učení jsou pro ně zajímavé? Jaké vyznávají hodnoty? Jak se jejich názory vyvíjejí v čase? Na CSM vyplnilo dotazník s těmito otázkami na 1900 respondentů.

Jaké závěry lze ze získaných dat vyvodit?

Dotazovaní mají:

- hodnotový žebříček upřednostňující Boha a rodinu
- pohled na sexualitu odpovídající tradičním hodnotám
- příklon k altruismu, odpovědnosti a duchovním hodnotám

- pociťují nedostatek přiměřeného, kvalitního a praktického náboženského vzdělání,
- uvědomují si absenci malých společenství věřících lidí,
- směřují k emotivně prožívané víře.

Četbu Bible a rozjímání nad jejím textem konají spíše výjimečně. Náboženskou výuku většina z nich nemá. Neznají ani publikace přibližující katechismus, které jsou psány na míru mladým lidem a v naší zemi dlouhodobě propagované jako je Youcat a Twetuj s Bohem. Dokonce zpověď, které si váží, využívají spíše občas. Náboženskou výchovu získávají převážně od rodičů, kněží a ze společenství

Ukázalo se také, že si mladí věřící velice váží společenství, ale spíše velkého, protože malou skupinu, kde se sdílí a prohlubuje víra, navštěvují spíše občas. Potvrdila se i dlouhodobá tendence mladých věřících, že se vydávají na velká setkání mládeže na základě pozvání svých vrstevníků či na základě osobního vybídnutí nejbližších včetně kněží. Od své účasti očekávají duchovní povzbuzení a navázání vztahů.  

Výsledky průzkumu prezentoval P. Jan Balík (@janbalik) ve středu na tiskové konferenci v Praze. Se získanými podněty bude nadále pracovat Sekce pro mládež. Její ředitel Kamil Strak (@otecKamil) ve středu označil za jednu ze svých priorit srozumitelně zprostředkovat mladým lidem na internetu jasné odpovědi na jejich otázky v oblasti víry a duchovního života.

Prezentaci z konference a další materiály najdete ke stažení zde a na portálu Církev.cz

Pixabay/Vait_Mcright, CC0 Creative Commons