Závěrečný dokument, který bude sloužit jako jeden ze základních podkladů pro říjnové generální shromáždění biskupské synody věnované mladým lidem, víře a rozlišování povolání, je nyní k dispozici v češtině.
Text je souhrnem příspěvků všech účastníků, jak je přednesli během práce ve 20 jazykových skupinách a 6 skupinách na sociálních sítích. Spolu s dalšími podklady se stane jedním z pramenů pro vznik hlavního synodního dokumentu Instrumenta laboris. 

Soubor je zde k dispozici ke stažení

„Důležité je poznamenat, že jsou to úvahy mladých lidí 21. století, kteří pocházejí z různo­rodého náboženského i kulturního prostředí. Církev by tak tyto úvahy neměla vnímat jako empirickou analýzu nějakého bodu v minulosti, ale spíše jako popis toho, kde se nyní nacházíme a kam směřujeme, i jako ukazatel, co sama musí udělat, aby postoupila vpřed,“ uvádí se v závěrečném dokumentu.

Jak se zapojit? 

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, který bude v říjnu 2018 zastupovat Českou republiku na biskupském shromáždění (synodě) o mládeži, vyzývá mladé k zapojení se a zodpovězení probíraných otázek. Startuje se v neděli 8. dubna a všechny informace najdete na blogu Sekce pro mládež na signálech

Pod názvem #Synod2018 byla také vytvořena mezinárodní facebooková stránka, twitterový a instagramový účet. Webové stránky v pěti světových jazycích naleznete zde: www.synod2018.va.

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk/CC BY-NC-SA 2.0