I my můžeme účinně pomoci Syřanům postiženým válkou

Již v neděli 15. dubna 2018 proběhne na území českých a moravských diecézí celonárodní kostelní sbírka na pomoc lidem ve válkou zmítané Sýrii. Získané finanční prostředky budou prostřednictvím Charity Česká republika určeny na spolufinancování projektu Pomoc nejzranitelnějším v Damašku, který na místě zajišťují Good Shepherd Sisters (GSS), pracující pod záštitou katolické církve.

Sestry tak díky naší pomoci budou mít prostředky na zajištění základních životních potřeb několika tisíc lidí prchajících uvnitř Sýrie před ozbrojeným konfliktem. Tato aktivita se snaží vytvořit důstojnější podmínky pro život lidí tak, aby nemuseli zcela odejít ze země.  "Kvůli kritické situaci v Sýrii je potřeba pomoci velmi naléhavá. Projekt podpoří celkem 2079 rodin či domácností," zdůrazňuje aktuálnost výzvy ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Do více než dvou tisíc domácností tak doputují poukázky na základní potraviny, jako je cukr, sůl, olej, čočka nebo fazole, pitná voda a předměty osobní hygieny jako mýdlo a zubní kartáčky. Také budou rozděleny poukazy na nájem, oblečení, přikrývky, ohřívače a další vybavení domácností. Tím, že lidé nakoupí tyto věci za poukazy přímo v Sýrii, se zároveň posílí místní ekonomika.

Tato kostelní sbírka je vyhlášena rozhodnutím plenárního zasedání ČBK a je možné se do ní zapojit i prostřednictvím složenky v Katolickém týdeníku (KT 15). Obdobná společná charitativní akce celé české církve proběhla již v roce 2014.

Foto: Patrick Nicholson, Caritas Internationalis/Církev.cz

Pákistán: Při útocích na křesťanskou komunitu byli zabiti čtyři katolíci

Čtyři členové katolické rodiny byli zabiti na Velikonoční pondělí při útoku teroristů z Islámského státu (IS) v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. K dalšímu incidentu došlo následujícího dne, kdy skupina útočníků napadla věřící v kostele v provincii Paňdžáb. Útok měl na svědomí mnoho zraněných. V Pákistánu žije 208 milionů lidí, z toho zhruba dvě procenta tvoří křesťanská komunita.

„Rodina jela na nedaleký trh, když na ně dva neznámí ozbrojenci na motocyklu zahájili palbu. Jednalo se o cílený teroristický útok,“ řekl policista Moazzam Jah Ansari. Při útoku zemřeli Pervaiz Masih, Tariq Masih, Imran Masih a Firdous Bibi, desetiletá dívka byla zraněna. K útoku se ve svém prohlášení přihlásil IS.

Následujícího dne pak zaútočili neznámí násilníci na věřící v kostele v sahiwalském regionu v provincii Paňdžáb. Kněz Cecil Daniel řekl, že „více než dvě desítky mužů ozbrojených tyčemi vnikly do kostela a surově zbily věřící. Mezi zraněnými byly ženy a děti“.

50 let od zavraždění Martina Luthera Kinga

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele (Jan 15:13). Tímto citátem z Písma připomněla Biskupská konference USA 50 let od zavraždění občanského aktivisty, teologa a nositele Nobelovy ceny míru Martina Luthera Kinga. "Když se v tento den zamyslíme nad jeho životem a prací, musíme si položit otázku, jestli děláme vše, co je v našich silách, abychom vytvořili kulturu lásky, respektu a míru, ke kterému nás vyzývá evangelium," píší biskupové ve svém prohlášení, kde také otvírají otázku, co je třeba ještě udělat v oblasti občanských práv.

Biskupové také zmínili odvahu Martina Luthera Kinga, který "zůstal věrný principu nenásilného odporu, i když roky čelil posměchu posměchu, hrozbám a násilí". Biskupové ve svém prohlášení připomněli, že jeho touha vykonávat Boží vůli převážila nad jeho touhou po dlouhém životě.

Martin Luther King byl zavražděn na balkoně hotelu v Memphisu, když se rozhodl vést protestní pochod na podporu zaměstnanců městských technických služeb.

Noc kostelů již po desáté

Noc kostelů se bude v letošním roce konat v pátek 25. května. Už nyní ale připravuje programy pro nejširší veřejnost více než tisíc kostelů a modliteben po celé České republice.
Informace o Noci kostelů a programech nabízejí internetové stránky www.nockostelu.cz.

V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných programů. Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000 návštěvnických vstupů.

Úmysly papeže Františka na duben

Úmysl všeobecný: Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.

Jedno z prvních znamení, jímž se křesťanské společenství představilo na scéně světa, je služba těm nejchudším. Zejména lidé v důležitých funkcích a na univerzitách mohou mít velký vliv na spravedlivější rozdělování společného bohatství, ochranu přírody a rozvoj důstojnosti každého člověka. Tito odpovědní lidé mají pomáhat ostatním dobře se zorientovat ve složitých otázkách politiky a hospodářství. U nás v českých zemích při České biskupské konferenci velmi dobře pracuje pracovní skupina pro sociální otázky Iustitia et Pax. Nebývale kvalitní jsou i její krátké dokumenty. Mohli bychom připomenout také slova Martina L. Kinga: „Naše generace bude jednoho dne muset litovat nejen zlých slov a skutků špatných lidí, ale také strašlivého mlčení dobrých.“ Důležitá je tedy dobrá výchova k takovému postoji srdce, který neopovrhuje bohatstvím, ale zároveň nepovažuje peníze, kariéru a luxus za životní cíl a za podmínku ke štěstí. Naše modlitba s papežem Františkem je dobrým počátkem změn společnosti. #primluva 

Úmysl národní: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

Slova papeže Františka v jeho apoštolské exhortaci O lásce v rodině (Amoris laetitia) nás nutí vážně přemýšlet o křesťanském ideálu manželství a rodiny, ale i o nezdarech, se kterými se dnešní křesťané potýkají. Ve vedení snoubenců a doprovázení (nejen) v prvních letech manželství je třeba od diskuze přejít v pastorační pomoc. Papež František dává praktický návod, jak nezdary překonávat: trpělivost s procesem vlastního zrání i dozrávání druhých; nalézání vhodné chvíle k mluvení i k mlčení; schopnost zahlédnout za „zvichřeným“ projevem druhého člověka to, co se za ním hlouběji skrývá (bolest jeho srdce, strachy, krize, těžkosti); otevřenost vůči jinakosti a poddajnost vedení Ducha; vnitřní krása a bohatství zúrodňované četbou, osobní reflexí, modlitbou a otevřeností ke společnosti. Papež František předkládá stav vykoupeného člověka, kterého na základě Božího zaslíbení můžeme dosáhnout. O tom chceme více přemýšlet a za to se modlit. #primluva 

Foto: © Mazur/catholicnews.org.uk/Církev.cz