Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3,16

 

Sobota 26.5. 2018 od 14:00 hodin, Brno - Řečkovice

FULL of LIFE je křesťanský festival, který nabízí smysluplné prožití sobotního odpoledne a večera ve společenství křesťanů v pohodové a přátelské atmosféře, a to všem věkovým kategoriím. Jeho součástí jsou vystoupení různých hudebních žánrů, divadelní představení pro děti i dospělé, svědectví o Bohu a přednášky. Samozřejmostí je služba modliteb a duchovního poradenství. 

Program festivalu proběhne na hlavním pódiu, malé scéně, v sále farní herny a v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích. Večer vyvrcholí na hlavním pódiu ve 20:30 hodin open-air chválami spolu se slovenskou kapelou ESPÉ. 

Mezi vystupujícími hudebníky se dále objeví například Brno Gospel Choir, Řečkovická schola nebo moravská pánská kapela Way To Go. Z divadelních představení bude v nabídce Mojžíš (Kapr na scéně) nebo Milosrdný samaritán (CENACOLO). Zvláštní program bude připraven pro děti a z řad řečníků festival navštíví mimo jiné brněnský pomocný biskup P. Pavel Konzbul s promluvou na téma víry v dnešním světě.

V případě potřeby přespání je možné obrátit se na organizátory. 

Aktuality, podrobný program a další informace jsou zveřejňovány na webových stránkách www.fulloflife.cz a na sociální síti Facebook.

Pixabay/Free-Photos, CC0 Creative Commons