Národní rada Papežských misijních děl se sešla v Hradci králové

Ke svému pravidelnému jednání se 19. dubna 2018 sešla v Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové Národní rada za účasti diecézních ředitelů papežských misií Čech a Moravy.

PMD v České republice podporují v letošním roce misie ve světě, bohoslovce a děti celkem ve 13 zemích světa, kterými jsou Tanzanie, Malawi, Uganda, Keňa, Zambie, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Myanmar, Papua-Nová Guinea, Guyana a Paraguay. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a aktualizovány na mapě pomoci na webu církev.cz

Rada Iustitia et Pax upozorňuje na rizika flexibilizace pracovní doby

„Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jak dlouho budete odmítat zachovávat má přikázání a mé pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny...“ (Exodus 27:29)

Portál Církev.cz zveřejnil text prohlášení Rady Iustitia et Pax, který byl odsouhlasen Stálou radou ČBK a upozorňuje na rizika při zavádění dalších forem flexibilizace pracovní doby s nástupem nových technologií a její slaďování se soukromím lidí.

Venezuela: Biskupové vyzývají vládu, aby nezavírala oči před krizí

Venezuelští biskupové zveřejnili prohlášení, v němž uvádějí řadu závažných problémů týkající se humanitární situace v zemi. V textu dále vyjádřili znepokojení nad "překvapivou lhostejností vládních činitelů" vůči těmto problémům. Podle nich by měl prezident Nicolas Maduro přehodnotit svoji účast ve volbách a zaměřit se místo toho na řešení krize.

„Jsme znepokojeni, že vážné situace popsaná v lednové pastorační exhortaci se ještě více zhoršila: Hyperinflace prohloubila chudobu obyvatelstva, což vede k rozkladu kvality života všech lidí. Nedostatečné zásobování elektřinou, vodou a plynem činí život stále obtížnějším,“ uvádí se v prohlášení.

Biskupové zdůrazňují, že kvůli „nestabilním životním podmínkám“ stále více Venezuelanů odchází do emigrace, což rozbíjí rodinné vazby a zanechává seniory a děti bez pomoci. Poděkovali zemím, které přijaly emigranty z Venezuely, a také církevním organizacím za pomoc poskytovanou migrantům.

Desátá Noc kostelů má svůj audiospot

Program jubilejní 10. Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1200 kostelů a modliteben. Návštěvníky na něj bude zvát i nový audio-spot z dílny Rádia Proglas. Nahrávku si můžete poslechnout nejen v rádiích, ale například i zde

Německý Münster zve na blížící se Katolické dny

V letošním roce se koná již 101. ročník Katolických dnů, a to v termínu od 9. do 13. května. Hostícím městem se stal německý Münster, který se nachází v severní části spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, nedaleko hranic s Nizozemím.

Hledání pokoje a míru je stále aktuální, především pak v diskuzi o náboženství jako problému násilí.  Proto motto letošních Katolických dnů „Hledej pokoj“, inspirované 34. žalmem (Ž 34,15), nebylo vybráno náhodně. V letošním roce si připomínáme 100 let od konce první světové války a 400 let od začátku třicetileté války, která byla ukončena právě zde v Münsteru a Osnabrücku podepsáním vestfálského míru v roce 1848.

Katolické dny jsou velkou slavností víry, při které se sejde kolem 50 000 nejen katolických věřících převážně z německy mluvících zemí. Probíhají zde zajímavé přednášky, diskuse, koncerty, samozřejmě nechybí bohoslužby a mnoho dalších kulturních akcí. Součástí je rovněž přehlídka různých církevních a dobročinných spolků a nakladatelství, které zde mají samostatné stánky. Katolické dny se konají za účasti vysokých představitelů státu a spolkových zemí a zástupců věřících jiných církví.

Přestože většina vystavovatelů je z Německa, mezi zahraničními delegacemi nebude chybět česká církev, která se do programu zapojí zejména v rámci výstavní části tzv. Kirchenmeile ve společném informačním stanu. V koordinaci ČBK zde budou zástupci většiny diecézí prezentovat život české církve, litoměřickou diecézi bude zastupovat klášter Osek a Školící a vzdělávací centrum Bernhardinum.

Smyslem prezentace je pozvání německých věřících na návštěvu České republiky, zejména se zaměřením na její církevní památky. Za tímto účelem vznikl společný propagační materiál – nově vydaná Malovaná mapa církevních památek České republiky, do které jednotlivé diecéze vybraly své nejzajímavější objekty.

Katolických dnů se zúčastní také světící biskup Václav Malý, který zde bude v sobotu 12. května spolu se světícím biskupem Dr. Reinhardem Hauke z Erfurtu celebrovat mši svatou pro střední a východní Evropu, doprovázet ji bude hudební křesťanské společenství KaPři, které bude mít ve večerních hodinách koncert. 

Dále se v pátek 11. května očekává návštěva kardinála Dominika Duky a generálního sekretáře ČBK Stanislava Přibyla.

Více informací o akci a o české účasti na ní najdete na webu Církev.cz