Papež vyzval věřící k modlitbám za čínské katolíky

Svatý otec vyzval věřící, aby se modlili za katolickou církev v Číně. Učinil tak během pravidelné středeční generální audience na svatopetrském náměstí, kde apeloval na všechny věřící, aby byli duchovně nablízku všem čínským katolíkům a modlili se za ně, aby mohli žít svojí víru v plném společenství se Svatým stolcem.

Podle některých odhadů žijí v Čínské lidové republice až desítky milionů křesťanů, přičemž jejich pronásledování trvá nepřetržitě od roku 1949. Tamní komunističtí vládci sice uznávají katolictví i protestantství, na církve ale dohlíží tajná policie. Další křesťanské církve čínský režim potírá.

Církev bude mít nové blahoslavené

Papež František potvrdil 19. května při setkání s kardinálem Angelem Amatim nové dekrety Kongregace pro svatořečení, které uznávají heroické ctnosti dvanácti Božích služebníků a služebnic. Církev tak uznala, že již za pozemského života dosáhli hrdinských ctností, a byl jim přiřazen titul „ctihodný“, který předchází blahořečení. Jedná se o osm mužů, především kněží, a čtyři ženy, řeholnice, kteří žili na přelomu 19. a 20. století. Jedním z nich je například polský hnězdenský arcibiskup August Hlond, který pečoval o polské emigranty v zahraničí a stavěl se proti komunistickému režimu. 

Ve stejný den papež František potvrdil, že v neděli 14. října 2018 bude svatořečeno šest blahoslavených, mezi nimi i papež bl. Pavel VI. či salvadorský arcibiskup bl. Oscar Arnulfo Romero.

Investice propojující církev a vědu v Dolních Břežanech již má plody

Ve čtvrtek 24. května požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka budovu Administrativně-technologického centra v Dolních Břežanech u Prahy, které se stává sídlem japonské technologické firmy Rigaku.

V současné době má Arcibiskupství pražské, které je majitelem objektu, pronajatu 70% budovy, zbytek na své nájemníky ještě čeká. Stavba, která se budovala rok a 3 měsíce je spolu s obnovou sousedícího zámku  jednou z největších investic zaměřených na samostatné porestituční hospodaření arcidiecéze.

Rigaku se zaměřuje na spolupráci s výzkumnými organizacemi a na kosmický průmysl. Je jedním z českých dodavatelů Evropské kosmické agentury (ESA), vyvíjí zejména optické a zobrazovací přístroje. 

O papeži, který neodstoupil

Na 14. října bylo stanoveno datum svatořečení blahoslaveného papeže Pavla VI. Překvapivé detaily jeho pontifikátu přináší nyní nově vydaná kniha La barca di Paolo (Pavlova bárka).
 
Autor Mons. Leonardo Sapienza – nynější prefekt papežského domu – v ní vedle řady jiných dokumentů zveřejňuje dosud nedoložený dopis, ve kterém blahoslavený Pavel VI. (občanským jménem Giovanni Battista Montini) uvažuje o své rezignaci. Existence tohoto listu byla dlouho předmětem spekulací. „V případě neléčitelné nebo dlouhé choroby, která by nám zabraňovala plnohodnotně vykonávat naši apoštolskou službu, anebo v případě jiných závažných a dlouhotrvajících překážek“ tu Pavel VI. plánuje složit úřad. Nakonec však sloužil až do své smrti v r. 1978. 
O rezignaci v případě choroby uvažoval i Jan Pavel II. Nakonec se však stal prvním odstoupivším papežem od dob středověku Benedikt XVI. v roce 2013. Variantu odstoupení za mimořádných okolností nevyloučil ani současný papež František. 

Papež František: Duch Svatý nám dává sílu, abychom se stali solí a světlem světa

Středeční audiencí, po nedělní Slavnosti Seslání Ducha Svatého, zahájil papež František nový cyklus katechezí, které budou věnované další iniciační svátosti – biřmování. V úvodu zazněl text z Lukášova evangelia, ve kterém Ježíš cituje v synagoze proroka Izaiáše: „Duch Hospodinův jest nade mnou“ (Lk 4,18). Papež zdůraznil, že pouze silou Ducha Svatého můžeme jít v životě dál a stávat se tak „solí a světlem“ pro druhé. Františkovu promluvu přinesl portál Církev.cz.
 
Zdroj obrázku: Archiv redakce 

Vyznamenání pro kardinála

Kardinál Dominik Duka obdržel maďarské vyznamenání Střední kříž s hvězdou řádu za zásluhy. Stalo se tak  při pouti v Ostřihomi, kterou podnikl s duchovními Arcibiskupství pražského 23. května 2018. Při slavnostním předání v budově maďarského Parlamentu mu vyjádřili uznání a upřímné poděkování celého maďarského národa tři ústavní činitelé: János Áder, prezident republiky Maďarsko, László Kövér, předseda maďarského Parlamentu a Zsolt Semjén místopředseda vlády.