Vydat ze sebe to nejlepší!

Minulý týden vydalo Dikasterium pro laiky, rodinu a život nový dokument „Vydat ze sebe to nejlepší. O křesťanské perspektivě sportu a lidské osobnosti“. Dokument se zabývá vztahem mezi sportem a vírou a chce nabídnout křesťanský pohled na sport. 

Jedná se o první dokument Svatého stolce, který se zabývá sportem jako takovým, který shrnuje myšlení katolické církve, vztahující se ke sportovní činnosti, jak na profesionální, tak i na amatérské úrovni. Uvádí, že sice neexistuje „křesťanský sport“, avšak je oprávněné mít „křesťanskou vizi sportu“.

„Vydat ze sebe to nejlepší je nepochybně výraz, který platí jak ve sportovním prostředí, tak i v oblasti víry. Na jedné straně se odvolává na úsilí a oběť, se kterými musí sportovec ve svém životě počítat, aby dosáhl vítězství nebo aby prostě dorazil do cíle. Ale také z pohledu víry jsme povoláni, abychom ze sebe vydali to nejlepší, a mohli tak dosáhnout svatosti, která, jak zdůraznil papež v apoštolské exhortaci ´Radujte se a jásejte´, je univerzálním voláním určeným pro všechny, tj. i pro sportovce,“ uvedl kardinál Farrell, který dokument představoval.

Více o textu najdete například na webu Církev.cz

Papež František přijal vydáního nového dokumentu, který se zabývá křesťanskou perspektivou sportu a lidské osobnosti s radostí. „Cílem tohoto dokumentu je zdůraznit úlohu církve ve světě sportu a jak může být sport místem setkání, nástrojem rozvíjení osobnosti, evangelizace a posvěcení,“ uvedl v úvodou svého posleství Svatý otec. Pro křesťanského sportovce bude svatost znamenat žít sport jako prostředek setkání, rozvíjení osobnosti, svědectví a hlásání radosti z křesťanství ve svém okolí.

Papež František vyzval misionáře, aby se nebáli novostí

Ve dnech 28. května - 2. června 2018 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD z přibližně 120 zemí všech kontinentů, Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát. Během setkání byl kladen velký důraz na chystaný Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem.  

Leoš Halbrštát předal papeži Františkovi dárek od českých misionářů z papežských misií, vyřídil všechny pozdravy a ujištění o modlitbách za Svatého otce. Papež František projevil velkou radost, žehná českým misionářům a modlí se za ně.

"Buďte smělí a odvážní ve svém poslání, spolupracujte s Duchem svatým, vždy ve společenství s Kristovou církví. Tato smělost znamená kráčet s odvahou a horlivostí prvních hlasatelů evangelia. Vaší knihou k modlitbě a meditaci by měly být Skutky apoštolů. Tam hledejte inspiraci. A protagonistou této knihy je Duch svatý,“ řekl papež misionářům

Otec František. Zdroj fotografie: Archiv redakce 

Lateránská univerzita nabídne dálkový vzdělávací program

Distanční vzdělávací studium na téma Teologie Božího lidu bude nabízet od září 2018 pro anglicky hovořící zájemce Lateránská univerzita. Svojí strukturou a obsahem bude tento program zaměřený na další vzdělávání pro laiky, kteří chtějí prohloubit svoji víru, či pro stálé jáhny a vůbec pro všechny zájemce o vzdělávání v této oblasti. Více informací přináší v angličtině Vatican News

70 let Tomáše Halíka

Jubilejních 70 let svého života oslavil významný český kněz, teolog a filozof Tomáš Halík, který působí jako profesor na Univerzitě Karlově a jako duchovní správce akademické farnosti při pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora.

Ve světě patří Halík k uznávaným křesťanským intelektuálům, už v roce 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a Benedikt XVI. mu udělil titul čestného preláta. V roce 2014 získal za snahu o mezináboženský dialog prestižní Templetonovu cenu, o dva roky později mu univerzita v Oxfordu udělila jako teprve čtvrtému Čechovi čestný doktorát a loni získal cenu za podporu dialogu mezi kulturami od Papežské rady pro kulturu.

V bilanční autobiografii si Halík vzpomíná na slova kardinála Ratzingera, pozdějšího papeže Benedikta XVI. "Na otázku, zda je šťastný, odpověděl: 'Jsem srozuměný se svým životem.' Tak bych dnes odpověděl i já." Knihu nazval podle slov Friedricha Nietzscheho: "To že byl život? Nuže, ještě jednou!"